Normal_werk__laptop__thuis__pc__koffie

Sollicitanten met een migrantenachtergrond krijgen al bij het versturen van een sollicitatiemail te maken met arbeidsmarktdiscriminatie. Dit blijkt uit onderzoek van dienstverlener CVster.nl. In het onderwijs blijkt de minste discriminatie te bestaan. Dit meldt CVster.nl.

In het onderzoek werden 480 identieke digitale sollicitaties -met tracking software- verstuurd in vier verschillende sectoren. Vier fictieve sollicitanten werden hiervoor ingezet; één met een Nederlandse achtergrond en drie met een migrantenachtergrond.
 
Sollicitatiemails van sollicitanten met een buitenlands klinkende naam werden 7 procent minder vaak geopend dan de e-mails van de sollicitant met een Nederlandse naam. Het cv van de ‘Nederlandse’ sollicitant, dat in de bijlage was meegestuurd, werd zelfs 15 procent vaker gedownload en bekeken. Discriminatie op basis van naam en/of afkomst blijkt hiermee al in de eerste stadia van het sollicitatieproces plaats te vinden.
 
In de onderwijssector zijn de verschillen het kleinst. De sollicitatiemail van sollicitanten met een migrantenachtergrond werd zelfs 5 procent vaker bekeken door recruiters en HR-managers in het onderwijs. Het cv werd, met een gemiddelde van 92 procent, vaak geopend bij alle sollicitanten die in deze sector solliciteerden, ongeacht afkomst. Bij sollicitaties in de uitzendbranche zijn de verschillen juist het grootst. De sollicitatiemail van de sollicitanten met een migrantenachtergrond werd 14 procent minder vaak bekeken en het cv werd zelfs 29 procent minder vaak geopend vanuit de bijlage.
 
De sollicitanten met een migrantenachtergrond kregen 16 procent minder vaak een positieve reactie, zoals een uitnodiging voor een telefonisch interview of een persoonlijk gesprek. Zij kregen op 38 procent van de verstuurde sollicitaties een positieve reactie, terwijl de Nederlandse sollicitant in 45 procent van de verstuurde sollicitaties kon rekenen op een positieve reactie. In het onderwijs kregen de fictieve sollicitanten evenveel positieve reacties. In de uitzendbranche kreeg de Nederlandse sollicitant zo’n 50 procent meer positieve reacties. Meer informatie over het onderzoek op https://cvster.nl/cv-onderzoek.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids