Universiteit Leiden stelt dat migrant de overheid minder kost dan eigen burgers

Migranten kosten Europese overheden minder dan eigen burgers. In veel gevallen is hun bijdrage positiever dan die van de autochtone bevolking. In een aantal landen dragen migranten zelfs netto bij aan de overheidsfinanciën. Dat stellen economen van de Universiteit Leiden.

Over de periode 2007-2018 werd de nettobijdrage van migranten van binnen en buiten de EU en de autochtone bevolking van vijftien Europese lidstaten berekend. Uitkeringen en toeslagen, zoals WW, AOW, zorgtoeslag en huurtoeslag werden afgetrokken van aan de overheid betaalde belastingen en premies. Daaruit bleek dat migranten in de meeste onderzochte landen een stuk minder kosten dan de autochtone bevolking.

Volgens econoom Giacomo Boffi, die aan het onderzoek werkte, is tot dusver maar heel weinig onderzoek gedaan naar de feitelijke kosten van migratie. "Dit onderzoek ontkracht de populistische mythe dat migranten de sociale zekerheid en de schatkist meer belasten dan de eigen bevolking. Het omgekeerde is juist het geval."

Nederland niet onderzocht 

Nederland behoorde niet tot de groep onderzochte landen. De Leidse onderzoekers keken naar cijfers uit België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Migranten die naar de EU komen, zijn over het algemeen vrij jong. De autochtone bevolking in de onderzochte landen is een stuk ouder en dat betekent dat veel van die mensen pensioen ontvangen. Oudere migranten ontvangen vaak ook nog eens een lager pensioen, omdat ze minder opgebouwd hebben.

Tijdens de financiële crisis kelderde de nettobijdrage van zowel migranten als de autochtone bevolking, zegt onderzoeker Boffi. "Na die crisis klom de bijdrage van migranten snel weer tot het niveau van voor de crisis, terwijl de autochtone bevolking achterbleef, omdat er meer pensioengerechtigden bijkwamen."

Migranten 

Migranten raken beter geïntegreerd, hun opleidingsniveau stijgt, ze verdienen meer en dus betalen ze meer belasting. Met het oog op de vergrijzing van de autochtone bevolking wordt de rol van migranten steeds belangrijker, volgens de onderzoekers. Vanuit een financieel-economisch perspectief lijkt van een migratiecrisis geen sprake te zijn, stelt Boffi. "Integendeel. Het zou verstandig zijn als Europa in haar migratiepolitiek ook het economische belang meeweegt."

Door: ANP