Normal_vluchteling_asielzoeker_jongen

Het inburgeringsonderwijs door roc’s staat stevig onder druk. Oorzaak zijn de financiële tekorten bij de taalscholen van de roc’s die door de coronacrisis significant stijgen. Frank van Hout, waarnemend voorzitter MBO Raad: “De roc’s vragen de overheid al maanden om steun. Helaas blijft een oplossing uit. Bestuurders kunnen vanuit hun verantwoordelijkheid voor een gezonde bedrijfsvoering niet anders dan serieus overwegen te stoppen met dit onderwijs dat voor nieuwkomers enorm belangrijk is.” Dit meldt de MBO Raad. 

Op inburgeringsonderwijs is marktwerking van toepassing. Van Hout: “Roc’s zijn daardoor genoodzaakt inburgeringsonderwijs aan te bieden via taalscholen die onderdeel zijn van het roc en de lessen in rekening brengen bij hun cursisten. Dat doen ze, zonder winstoogmerk. Voor roc’s is inburgeringsonderwijs dus geen verdienmodel. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid hechten ze aan het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs verzorgd door gekwalificeerde docenten. Met als bijkomend maar belangrijk voordeel dat voor nieuwkomers vanuit het inburgeringsonderwijs op het roc de stap naar een beroepsopleiding in het mbo klein is.”

Inburgeringsonderwijs: kosten hoger dan de baten

De roc’s hebben al langere tijd te maken met financiële tekorten op de inburgering. “Dat hangt samen met de keuze van de overheid om dit onderwijs over te laten aan de markt, met de eigen verantwoordelijkheid van nieuwkomers en met overheidsbesluiten rond bijvoorbeeld het innen van facturen. De kosten lopen de afgelopen maanden extra op door de coronacrisis.” Roc’s kunnen dat niet rechttrekken met baten; het is wettelijk verboden om te compenseren met gelden die bedoeld zijn voor regulier beroepsonderwijs. De roc-taalscholen kunnen geen gebruik maken van de NOW.

Sinds 16 maart vraagt de MBO Raad de overheid voor deze roc’s om een oplossing

De MBO Raad doet al sinds 16 maart een beroep op de overheid om de roc’s tegemoet te komen met een compensatie van de tekorten. Dat is nodig om het inburgeringsonderwijs op de roc’s overeind te houden, nu, maar ook straks bij het ingaan van de nieuwe inburgeringswet. “Maar tot op heden is de overheid niet met een passende oplossing gekomen,” zegt Van Hout.

Wat is de consequentie?

Van Hout: “Biedt de overheid geen oplossing voor de financiële problematiek, dan staan de roc’s voor een ingrijpende beslissing. Bestuurders zullen overwegen of het vanuit hun verantwoordelijkheid voor een gezonde organisatie nog verantwoord is om deze belangrijke maatschappelijke taak voort te zetten.” Door de opstelling van de overheid wordt het nog langer aanbieden van goed, toegankelijk en betrouwbaar inburgeringsonderwijs door de roc’s kwalitatief en financieel steeds minder mogelijk. De overheid kiest er dan voor om de markt over te laten aan alleen commerciële aanbieders, aldus de MBO Raad.

Door: Nationale Onderwijsgids