Normal_baby_slapen

Baby’s ontwikkelen zich razendsnel. Vaak gaat het goed, soms ook niet. Adequaat handelen in een pril stadium is dan van groot belang. Het jaarlijks Congres Vroegsignalering bij baby’s op 20 november geeft professionals achtergrondinformatie en handvatten voor de praktijk van alledag. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Tijdens de 2019-editie is er aandacht voor de gehechtheidsontwikkeling, postpartum depressie, het versterken van de ouder-kindinteractie, kwetsbare zwangeren en tal van andere aspecten op het gebied van de zorg aan baby’s, waaronder leerpunten uit onderzoek rond prematuur geboren baby’s. Accreditatie is aangevraagd bij tal van beroepsregisters.
 
Het congres is interessant voor iedereen die met baby's en hun ouders werkt. Denk hierbij aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, IMH-specialisten, kinderpsychiaters, lactatiekundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, maatschappelijk werkers en professionals in de babyopvang (gespecialiseerd en regulier). Verder biedt het congresprogramma aanknopingspunten voor gemeentebestuurders, beleidsmakers, leden van wijkteams en onderzoekers op het terrein van het jonge kind.
 
Meer informatie over het congres is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids