Normal_vader_vaderschapsverlof_baby

Onderzoeks- en adviesbureau heeft een handreiking gemaakt over de betrokkenheid van vaders bij de zorg en opvoeding van jonge kinderen. Met achtergrondinformatie en praktische tips helpt de handreiking professionals in het onderwijs en de kinderopvang om de vaderbetrokkenheid te stimuleren. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Sardes, onderzoeks- en adviesbureau in de educatieve sector, ontwikkelde een handreiking vaderbetrokkenheid. Het praktische en informatieve document kan organisaties helpen om vaders meer te betrekken bij de zorg en opvoeding van jonge kinderen.

Vaders worden nogal eens vergeten door organisaties die zich bezighouden met kinderen. Veelal wordt toch de moeder als de eerstverantwoordelijke in de zorg en opvoeding gezien. Sardes vindt heeft daarom, met subsidie van het ministerie van Onderwijs, een grootschalig project opgezet om de rol van álle opvoeders te versterken. De handreiking over vaderbetrokkenheid maakt deel uit van dit project. Sardes wil professionals daarmee helpen om vaders als gelijkwaardige gesprekspartners te betrekken bij de communicatie over kinderen.

NIP Sectie het Jonge Kind en Vakblad Vroeg organiseren op 18 april het congres 'Vaders in de 21e eeuw' over de rol van vaders in het leven van het ongeboren en jonge kind. Meer informatie op www.vakbladvroeg.nl

Download hier de Handreiking Vaderbetrokkenheid