Normal_peuter_schaduw

Op 24 mei van dit jaar vindt er tijdens het Congres Passende Kinderopvang een workshop plaats over mentorschap in de kinderopvang. Kirsten Fröhlich, leidinggevende en VIB-er bij Kindercentrum ’t Kickertje, verzorgt de workshop waarin zij onder andere ingaat op de vraag wat zo’n mentorschap vraagt van een pedagogisch medewerker. Dat meldt Vakblad Vroeg. 

Kinderen in de kinderopvang krijgen vanaf dit jaar (2018) een eigen mentor. Volgens Fröhlich is dat vooral voor kwetsbare kinderen die speciale aandacht nodig hebben van groot belang. Aan de andere kant kan het mentorschap ook uitkomst bieden voor kinderen die juist helemaal niet zo opvallen. Sinds de invoering van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) op 1 januari van dit jaar moet kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang worden verbeterd. Het introduceren van het mentorschap is daar onderdeel van.

Tijdens de workshop gaat Fröhlich met de deelnemers in gesprek over wat een goede mentor is. Het gaat daarbij vooral om het bewustzijn van de effecten die bepaalde omstandigheden hebben op kinderen en hun ouders en hoe daar op een respectvolle en ondersteunende manier mee wordt omgegaan door de mentor. In de omgang met bijzondere kinderen is het voor pedagogisch medewerkers van belang extra alert te zijn. Dankzij een vast contactpersoon in de vorm van een mentor kan een kind volgens Fröhlich gemakkelijker een band opbouwen.

De workshop biedt tevens ruimte om deelnemers ervaringen te laten uitwisselen. Fröhlich wil mensen via de bijeenkomst inspireren, zodat ze met nieuwe ideeën naar huis gaan. Bovendien moeten de deelnemers het gevoel krijgen dat ze het verschil kunnen maken voor een kind, aldus de leidinggevende van ‘t Kickertje.

Het volledige programma voor het Congres over Passende Kinderopvang is te vinden op de speciale webpagina van Vakblad Vroeg.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids