Normal_schoolverlaters__school__leren__studenten__leerlingen

Sommige studenten doorlopen de overgang van het voortgezet naar het hoger onderwijs heel soepel, terwijl andere studenten daar meer moeite mee hebben. Een zomerprogramma kan zorgen voor een goede start aan de universiteit en kan leiden tot meer studiesucces. Dit concludeert onderwijskundig adviseur en onderzoeker Sanne van Herpen in haar proefschrift. Dit meldt Erasmus Universiteit.

Van Herpen onderzocht voor haar proefschrift ‘A Head Start into Higher Education’ hoe studenten kunnen worden gesteund om hun eerste jaar op de universiteit succesvol te doorlopen. Van de eerstejaars stopt 20 tot 30 procent in het eerste studiejaar.
 
Van Herpen onderscheidt in haar onderzoek vier studentprofielen: pro-actieve leerders, passieve leerders, passieve laag presteerders en onzeker worstelende leerders. De laatste groep studenten vertoonden minder zelfvertrouwen in hun eigen capaciteiten door tegenvallende resultaten op de eerste tentamen, wat een negatieve spiraal in hun studiesucces kan opwekken. In de groep ‘passieve leerders’ lijkt er sprake te zijn van onbenut talent. Deze studenten zette zich naar eigen zeggen zowel op het vwo als op de universiteit beperkt in voor hun studie, maar presteerden wel gemiddeld genomen voldoende, wat hun ‘geloof in eigen kunnen’ versterkte. Op basis van deze resultaten lijkt een aanpak op maat in het verhogen van eerstejaarsstudiesucces zinvol.
 

Motivatie lijkt niet uit te maken 

Daarnaast blijkt uit een tweede studie van Van Herpen dat de motivatie van 6-vwo’ers om te gaan studeren niet samenhangt met hun studiesucces in het eerste jaar op de universiteit. Dus of iemand nou gaat studeren omdat hij later veel geld wil verdienen, of omdat hij zichzelf wil ontwikkelen op een bepaald domein, uit deze studie bleek dat de reden om te gaan studeren geen verband houdt met studiesucces. 
 

Pre Academic Programme

Tot slot onderzocht Van Herpen het effect van het Pre Academic Programme op het studiegedrag en de studieprestaties van eerstejaarsstudenten van de Erasmus School of Law. Uit deze studie blijkt dat studenten die in 2013 deelnamen aan het voorbereidend zomerprogramma kwalitatief beter contact hadden met hun docenten en medestudenten in het eerste onderwijsblok, dan studenten die niet hadden deelgenomen aan het programma.
 
Door: Nationale Onderwijsgids