Normal_gesprek__cursus__bijeenkomst__praten

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt op donderdag 20 juni een rondetafelgesprek met tal van deskundigen uit de culturele wereld over het cultuurbeleid de komende jaren. Onder andere de arbeidsmarkt, het regionale cultuurbeleid en de afzonderlijke kunstdisciplines zijn onderwerp van gesprek. Ook Jantien Westerveld, directeur van Stichting Meer muziek in de Klas, zal aanwezig zijn. De deskundigen geven onder andere hun visie  op de nota Uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024 die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs heeft uitgebracht. De bijeenkomst duurt van 14.30 tot 20.30 en is onderverdeeld in verschillende rondes. Dit meldt de Tweede Kamer.

Structuurverandering en arbeidsmarkt 14.30-15.30 uur

Peter van den Bunder, FNV Kunstenbond, belangenbehartiger klassieke muziek, beeldende kunst & zzp’ers;
Jan Zoet, voorzitter Kunsten ’92, tevens directeur Academie voor Theater en Dans;
Titia Haaxma, directeur-bestuurder Stichting Cultuur + Ondernemen;
Sjoerd Feitsma, Vereniging Nederlandse gemeente;
Jan Brands, directeur Cultuurconnectie, namens de federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur, lid van de Regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector.
  

Regio’s  15.30 – 16.30 uur

Ger Koopmans, gedeputeerde provincie Limburg;
Ben de Reu, voormalig gedeputeerde van Zeeland;
Hester Maij, gedeputeerde provincie Overijssel;
Hilde van Garderen, wethouder gemeente Almere/Metropool regio Amsterdam;
Touria Meliani, wethouder o.m. kunst en cultuur Amsterdam.
 

Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds en Museumvereniging 16.30 – 17.15 uur

Eelco van der Lingen, directeur Mondriaan Fonds;
Doreen Boonekamp, directeur-bestuurder Nederlands Filmfonds;
Mirjam Moll, waarnemend directeur Museumvereniging.
 

Fonds Podiumkunsten en Popcoalitie 17.30 – 18.30 uur

Henriëtte Post, directeur van het Fonds Podiumkunsten;
Arjo Klingens, voorzitter Stichting Popcoalitie;
Pieter Perquin, voorzitter Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten (BAM);
Matthijs Bongertman, Vereniging Vrije Theater Producenten;
Ronald Wintjens, vertegenwoordiger Danssector / Nederlandse dansdagen;
Harmen van der Hoek, bestuurslid NAPK en zakelijk directeur Noord Nederlands Toneel / Club Guy & Roni.
  

Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds voor Cultuurparticipatie en Bibliotheken 19.30 – 20.30 uur

Tiziano Perez, directeur-bestuurder van het Letterenfonds;
Syb Groeneveld, directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie;
Hedwig Verhoeven, directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie;
Lily Knibbeler, algemeen directeur Koninklijke Bibliotheek;
Leo  Adriaanse, directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland;
Jantien Westerveld, directeur van Stichting Meer muziek in de Klas.