Week 3: burgerschapsonderwijs, fraude bij de RUG en boze ouders

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Met deze week onder meer: scholenkoepel Verus hekelt de manier waarop minister Arie Slob (Onderwijs) het burgerschapsonderwijs wil vormgeven, wederom fraude bij Rijksuniversiteit Groningen en boze ouders dienen klacht over passend onderwijs in bij onderwijsinspectie. 

Maandag: Wetsvoorstel burgerschapsonderwijs wil vooral brave burgers, vindt Verus

Scholenkoepel Verus hekelt de manier waarop minister Arie Slob (Onderwijs) het burgerschapsonderwijs wil vormgeven. Volgens voorzitter Berend Kamphuis van Verus, een vereniging waarbij 4200 katholieke en christelijke scholen zijn aangesloten, lijkt het erop dat de minister met een nieuw wetsvoorstel "graag ziet dat scholen vooral brave burgers afleveren die zich gedragen zoals we dat met elkaar hebben afgesproken".
 

Dinsdag: Wederom fraude bij Rijksuniversiteit Groningen: 1,2 miljoen euro weggesluisd

De Rijksuniversiteit Groningen is wederom slachtoffer geworden van fraude. Het gaat in totaal om 1,2 miljoen euro dat is weggesluisd naar een andere organisatie dan de RUG. Eén medewerker is ontslagen, aan twee anderen zijn “ernstige waarschuwingen” uitgedeeld
 

Woensdag: Rondetafelgesprek en hoorzittingen over herziening landelijk curriculum

De Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hield op woensdag 15 januari een rondetafelgesprek over de herziening van het landelijk curriculum. Centraal stond de vraag hoe het onderwijsprogramma in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs meer toekomstgericht kan worden gemaakt.
 

Donderdag: Onderwijsvakbonden kondigen tweedaagse staking officieel aan

In een brief aan de PO-Raad hebben de onderwijsvakbonden formeel de onderwijsstaking van eind januari aangekondigd. Hierin roepen zij hun leden uit het primair en voortgezet onderwijs op om op donderdag 30 en vrijdag 31 januari het werk neer te leggen.
 

Vrijdag: boze ouders dienen klacht over passend onderwijs in bij onderwijsinspectie

Ouders vallen massaal over het gebrek aan controle en handhaving op de uitvoering van de Wet (passend) onderwijs – en dienen een collectieve klacht in. Hun krachten hebben zij gebundeld als ‘Boze Ouders’. In korte tijd heeft Boze Ouders bijna vijfhonderd ervaringen verzameld welke zij – na een reis door Nederland in een schoolbus – op 20 januari aan de Onderwijsinspectie in Utrecht zullen aanbieden. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids