BOZE OUDERS dient collectieve klacht in over passend onderwijs bij de onderwijsinspectie

Ouders vallen massaal over het gebrek aan controle en handhaving op de uitvoering van de Wet (passend) onderwijs – en dienen een collectieve klacht in. Hun krachten hebben zij gebundeld als ‘Boze Ouders’. In korte tijd heeft Boze Ouders bijna vijfhonderd ervaringen verzameld welke zij – na een reis door Nederland in een schoolbus – op 20 januari aan de Onderwijsinspectie in Utrecht zullen aanbieden. Dit meldt Boze Ouders.

Volgens de officiële cijfers telt Nederland meer dan 13.000 ‘thuiszitters’. Het werkelijk aantal is niet bekend, omdat kinderen soms gedeeltelijk naar school gaan, of geregistreerd zijn als ziek. Van de veel grotere groep die wél (gedeeltelijk) naar school gaat, maar daar geen passend onderwijs krijgt, ontbreken de cijfers.  
Nergens wordt geregistreerd dat ouders melden dat hun kind geen passend onderwijs krijgt. Of dat een school zich niet houdt aan de wettelijke zorgplicht. Niemand spreekt de verantwoordelijke school hierop aan. De onderwijsinspectie controleert niet op het naleven van de zorgplicht. Noch handhaaft zij wanneer een school de zorgplicht mijdt of schendt. 
 

Wet passend onderwijs

Waar de invoering van de Wet passend onderwijs had moeten zorgen voor een afname van het aantal thuiszitters en verwijzingen naar speciaal onderwijs, laten zij in de afgelopen vijf jaar juist een stijging zien. Dit wordt toegeschreven aan het groeiende lerarentekort en de hoge werkdruk. Het probleem rondom passend onderwijs speelt volgens de ouders al veel langer. 
 
Boze Ouders vindt dat de Inspectie van het onderwijs (beter) moet controleren op het naleven van enerzijds het recht op (passend) onderwijs en anderzijds de (zorg)plicht van school(bestuurders) om dit te bieden. En dat er onderzoek moet komen naar de werkelijke aantallen kinderen die geen (passend) onderwijs krijgen.
 
De Onderwijsinspectie behandelt geen individuele klachten. Om die reden dienen ouders op 20 januari 2020 een collectieve klacht in. Om actie van inspectie te eisen en om andere ouders te laten zien dat zij niet alleen staan.
 
Meer informatie is te vinden op www.bozeouders.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids