rug, rijksuniversiteit groningen, fraude

De Rijksuniversiteit Groningen is wederom slachtoffer geworden van fraude. Het gaat in totaal om 1,2 miljoen euro dat is weggesluisd naar een andere organisatie dan de RUG. Eén medewerker is ontslagen, aan twee anderen zijn “ernstige waarschuwingen” uitgedeeld. Dit meldt de RUG.

In maart van vorig jaar schorste de universiteit drie medewerkers van de faculteit der Letteren omdat vermoeden bestond dat publiek geld (subsidiegeld en collegegeld van studenten) dat bestemd was voor de RUG niet (rechtstreeks) bij de universiteit terecht is gekomen, maar bij de Stichting NOHA Groningen (SNG). 
 

Nader onderzoek

Nader onderzoek wijst nu uit dat de drie medewerkers deze stichting hebben opgericht buiten medeweten van de universiteit. Op deze manier kon één van de medewerkers forse bedragen aan onkosten declareren en extra betalingen doen aan zichzelf, andere medewerkers en externen zonder dat de RUG daar enig inzicht in had. Deze medewerker maakt gebruik van briefpapier en stempels van de RUG waarbij het bankrekeningnummer van de stichting werd vermeld.
 

1.2 miljoen euro

In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 1,2 miljoen euro dat niet bij de RUG terecht kwam. De universiteit heeft aangifte gedaan van (subsidie)fraude en valsheid in geschrifte. Tegelijk is beslag gelegd op het banktegoed van de stichting. Tenslotte is een civiele procedure gestart tegen de Stichting NOHA Groningen en een van de betrokken medewerkers.
 
Door: Nationale Onderwijsgids