Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Hoe komt het toch dat jonge mensen vol passie en enthousiasme een lerarenopleiding kiezen, stages doen en met een diploma afzwaaien om na verloop van tijd het onderwijs weer te verlaten? Op vrijdag 25 januari bieden de NOT en de Leraren van het Jaar leraren die korter dan vijf jaar werkzaam zijn in het onderwijs het speciale Young Professional Programma aan. De drie aparte deelprogramma's richten zich op leraren po, vo en mbo. Om uitval van starters terug te dringen, pleit Andrew Niemeijer, voorzitter van de Leraren van het Jaar voor een grondige en structurele begeleiding van jonge leraren. Dit meldt de Jaarbeurs.

Als groep gedreven leraren bundelen en delen alle voormalige Leraren van het Jaar hun kennis, kunde en netwerk in het teken van het onderwijs en het leraarsvak. Zeven jaar geleden kaartten de Leraren van het Jaar de uitstroom van jonge leraren al aan bij de toenmalige minister van Onderwijs. Met een kleine subsidie werd een startersprogramma samengesteld, waarmee de Leraren van het Jaar alle regio's in het land aandeden.

Leraren van het Jaar

"Inmiddels heeft een aantal scholen een coachtraject voor startende leraren, maar het is zeker nog geen gemeengoed”, zegt Andrew Niemeijer, Leraar van het Jaar 2009. “Bovendien zitten we met het cynisme van de tijd. Tegen de tekorten is niet op te boksen als we de begeleiding van jonge collega's niet breder trekken. De hoge werkdruk, lage salarissen en (te) grote klassen werken niet mee om potentiële studenten enthousiast te maken voor het lerarenberoep en tegelijkertijd jonge leraren voor het onderwijs te behouden. De situatie is heel ernstig en wat dat betreft ligt de bal toch echt in Den Haag."

Young Professional Programma

"Peer-to-peer vertellen we tijdens het Young Professional Programma op de NOT waar wij als starters tegenaan liepen en hoe we door zijn gegaan", licht Niemeijer toe. "Het allerbelangrijkste als je gaat solliciteren is om te weten te komen of een school werkelijk bij je past. Zoek echt door tot je voelt dat je op je plek bent. Het onderwijs is heel divers, de ene school is de andere niet. Of je het als leraar ergens naar je zin hebt, hangt van zoveel factoren af."

NOT 2019

NOT 2019, het grootste onderwijsevent van Nederland, richt zich op professionals in de kinderopvang, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en vindt plaats van 22 tot en met 26 januari 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht. Op vrijdag 25 januari vindt het Young Professional Programma plaats. Kies uit een breed scala aan presentaties en workshops en meld je snel aan: www.not-online.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids