Normal_kind_techniek_gereedschap__foto_techniektalent_

Maandag 18 juni nemen minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken namens het kabinet de extra inzet voor het Techniekpact samen met de voortgangsrapportage van het Techniekpact in ontvangst. Ook worden de nieuwe arbeidsmarkt- en onderwijscijfers bekend gemaakt. Dit meldt Platform Bèta Techniek.

Tijdens de jaarconferentie, waar het eerste lustrum van het Techniekpact wordt gevierd, maken de partners van het Techniekpact bekend op welke thema’s ze de komende jaren extra inzet gaan plegen om versneld resultaten te bereiken. Aanleiding hiervoor is de nog altijd grote vraag naar goed geschoolde vakmensen op de technische arbeidsmarkt.

De sterk aantrekkende economie, innovaties, nieuwe marktkansen en maatschappelijke uitdagingen hebben de vraag - ten opzichte van de start van het Techniekpact in 2013 - aanzienlijk vergroot. Zo brengt de transitie naar een meer duurzame economie aanzienlijke werkgelegenheidskansen in de bouw- en installatiesector met zich mee. En leidt de digitalisering in niet-technische sectoren tot de creatie van nieuwe banen in Nederland.

De jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact wordt dit jaar georganiseerd door het landsdeel Noord (provincies Drenthe, Groningen en Friesland) en vindt plaats op het TT Circuit in Assen.

Landsdeel Noord

In Noord-Nederland staan onderwerpen als energietransitie, digitalisering en de toenemende invloed van technologische ontwikkelingen in andere sectoren hoog op de agenda. De technologische innovaties om te komen tot nieuwe duurzame energie verbindt de provincies, gemeenten en regio’s in landsdeel Noord. In projecten werken bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en kennisinstituten samen bij het realiseren van die innovaties en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Verbindingen tussen onderwijsniveaus, tussen studenten, scholen en bedrijven, met andere sectoren zoals de zorg, defensie, water en agri-food maar ook de grenslanden spelen hierin een belangrijke rol.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids