Normal_kind_techniek_gereedschap__foto_techniektalent_

In het regeerakkoord is structureel 100 miljoen euro uitgetrokken voor versterking van het technisch vmbo. De komende jaren komt er geld vrij voor vmbo-scholen met een technisch profiel. Dat geld is bedoeld om te investeren in machines, materialen en docenten. Om in aanmerking te komen voor subsidie vanaf 2020 moeten vmbo-scholen, mbo-instellingen, lokale bedrijven en overheden gezamenlijk een aanvraag indienen. Tijdens de bijeenkomst ‘Samen werken aan technisch vmbo in Zeeland’ in Terneuzen hebben de partijen mogelijkheden verkend om regionale plannen te ontwikkelen voor een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch vmbo. Dit meldt Sterk Techniekonderwijs.

Investeren in voldoende vakmensen

Om de groei van de Zeeuwse economie op te kunnen vangen, is het belangrijk dat er voldoende vakmensen zijn. Tot 2033 wordt echter een daling van het leerlingenaantal in Zeeland verwacht van 25 procent in de bovenbouw van het vmbo. Om aan de toekomstige vraag naar vakmensen te kunnen voldoen, is er behoefte aan kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Een sterk vmbo draagt bij aan de doorstroom van leerlingen via het mbo naar de arbeidsmarkt. Om deze reden heeft het kabinet in het regeerakkoord structureel 100 miljoen euro uitgetrokken voor versterking van het technisch vmbo. Deze investering is nodig om de middelen waarmee het techniekonderwijs zijn werk moet doen weer op niveau te krijgen. Om deze transitie te kunnen maken, is het wel van belang dat vmbo-scholen, mbo-instellingen, lokale bedrijven en overheden intensief samenwerken. 
 

Sterk Techniekonderwijs

De bijeenkomst in Zeeland is er een uit een serie landelijke bijeenkomsten waar vmbo-scholen, mbo-instellingen, bedrijfsleven en regionale overheid met elkaar de ontwikkeling van regionale plannen voor versterking van de kwaliteit van het technisch vmbo verkennen. Voor ondersteuning bij het maken van de plannen kunnen scholen een beroep doen op het ondersteuningsteam van Sterk Techniekonderwijs.
 

Campus Zeeland

Het Techniekpact heeft een duidelijke link met Campus Zeeland. Dit is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Campus Zeeland wil de concurrerende positie van Zeeland versterken en met onderzoek en onderwijs innovatief inspelen op maatschappelijke en economische veranderingen. Maar ook vooral voldoen aan de vraag uit het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel in Zeeland en omgeving. Dat begint bij de basis: goed techniekonderwijs op het vmbo.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids