'Maak technologie tot verplicht onderdeel in elke opleiding'

"Beroepen veranderen door alle technologische innovaties en uitdagingen razendsnel. Richt het onderwijs daarop in en zorg voor een verplichte cross-over met technologie en digitalisering in elke opleiding. Dit vergroot de kans van nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt," aldus Techniekpact voorzitter Thea Koster, vandaag op de Jaarconferentie. Dit meldt Platform Bèta Techniek / Techniekpact. 

Centraal thema op deze conferentie was de doorontwikkeling van het Techniekpact. Bestuurders van onderwijs, bedrijfsleven, werkgevers, werknemers, regio’s en het Rijk tekenden in 2013 het Techniekpact om zo "door structurele aanpak zorg te dragen voor een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende slimme en vakbekwame technici voor de banen van nu ėn van morgen." Terugkijkend noemt Thea Koster de publiek-private samenwerking in de regio’s als een van de belangrijkste winstpunten.
 
Als voorzitter kreeg Koster de opdracht – vanuit de ministeries EZK, OCW en SZW - een advies uit te brengen voor de toekomst van het Techniekpact. Vandaag op de Jaarconferentie presenteerde Thea Koster haar advies. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) was hierbij aanwezig.
 
Kijkend naar de toekomst, zijn volgens Koster fundamentele veranderingen in het onderwijs onontkoombaar. "Technologische en digitale vaardigheden moeten", aldus Thea Koster, "in elk curriculum zitten, zowel in primair als in voortgezet onderwijs. Maar, verbeter ook de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt; en zorg dat hybride docentschap opgenomen wordt in HR-beleid van zowel beroepsonderwijs als bedrijfsleven."
 
Dat de instroom van jongeren met een niet-westerse achtergrond en meisjes in de techniek sterk achterblijft, is voor Koster een doorn in het oog. "Bij het verhogen van de instroom in de techniek gaat het om twee dingen: het blijven benaderen van iedereen op jonge leeftijd en extra inzet op doelgroepen die qua instroom achterblijven. Laten we de durf hebben om hier nu gewoon eens kwantitatieve doelstellingen voor af te spreken."
 
Om de publiek-private samenwerking nog succesvoller te maken, is volgens Koster er een duidelijke agenda vanuit het Rijk nodig. "Dat zal leiden tot meer focus op cruciale thema’s in de regio’s, zonder dat daarmee de kracht van de regionale samenwerking verloren gaat."
 
Koster sloot haar advies af met het thema ‘leven lang ontwikkelen’. Dit moet volgens haar een terugkerend onderdeel worden in de loopbaan van mensen. Waarbij er voor iedereen een individueel loopbaanbudget beschikbaar is en de regie in de regio ligt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids