Gemeente past regels voor jeugdhulp aan, meer samenwerking (voor)school

Kinderen die jeugdhulp nodig hebben zo vroeg mogelijk helpen; signaleren en niet medicaliseren. En de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg houden bij de juiste organisatie. In een notendop komen de nadere regels voor jeugdhulp van de gemeente Neder-Betuwe hier op neer. De ondersteuningsteams voor jeugdhulp zijn sinds twee jaar op de basisscholen actief en sindsdien is er sprake van een afname van verwijzingen. Dit meldt gemeente Neder-Betuwe. 

“Lokale regels, processen beter inrichten en heldere afspraken maken met partners. Het zorgt ervoor dat we zo vroeg mogelijk de juiste hulp kunnen bieden en dat dit ook door de juiste instantie gebeurt. Door dit zo te organiseren voorkomen we dat de kosten van jeugdhulp te veel stijgen”, zegt wethouder Marien Klein. In 2019 was er op deze post een tekort van 2 miljoen euro; de nieuwe regels kunnen voor tempering zorgen.
 

Beter zicht op gemeentelijke taken

Door de lokale regels zal er beter zicht zijn op de taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Door het open karakter van de Jeugdwet ontbrak daar in het verleden weleens aan en werden taken opgepakt – met de bijbehorende kosten – die ergens anders thuis hoorden.
 

Intensievere samenwerking

De ondersteuningsteams voor jeugdhulp zijn sinds twee jaar op de basisscholen actief en sindsdien is er sprake van een afname van verwijzingen. De wens is daarom om de samenwerking met de partners ook te intensiveren in de voorschoolse periode, zoals op het consultatiebureau, bij peuteropvang en op voorscholen.
 

Acceptatie van wat normaal is bij de leeftijd

De inzet van jeugdhulp zal ook dusdanig zijn dat ‘wat normaal is bij de leeftijd’ geaccepteerd wordt; het voorkomt onterechte en onnodige jeugdhulp, zegt Neder-Betuwe.
 
Door: Nationale Onderwijsgids