Normal_nursery-school-children-with-man-teacher-sitting-o-2022-01-19-00-03-58-utc

Het kabinetsplan voor een bijna gratis kinderopvang klinkt als een mooi initiatief. Toch zijn er ouders tegen het plan. Terwijl het financieel voordelig is voor de meeste ouders, zijn sommige bang dat de personeelstekorten nog verder zullen oplopen en de wachtlijsten nog langer worden. Dit meldt EenVandaag.

EenVandaag heeft samen met Ouders van Nu bijna vierduizend ouders ondervraagd die regelmatig hun kinderen afzetten bij de dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO). Bij deze ouders heeft een kwart redelijk of zelfs veel moeite op de opvang maandelijks te betalen.
 
Hierbij zijn het niet alleen de ouders met lage inkomens die problemen ervaren. Ook heeft één op de vijf gezinnen met boven modaal inkomen moeite met het betalen van de rekeningen.

Meer werk

Het demissionaire kabinet wil ouders stimuleren om meer te gaan werken door gratis opvang te bieden. In eerste instantie zou dit in het jaar 2025 ingaan, maar nu is het met twee jaar uitgesteld. En terwijl de kosten voor de kinderopvang erg hoog zijn, is bijna veertig procent van de ouders tegen het kabinetsplan.
 
Tegenstanders geloven dat het project averechts zal werken. Veel nieuwe mensen zullen waarschijnlijk gebruik maken van het plan, wat uiteindelijk zal leiden tot nog langere wachtlijsten, grotere personeelstekorten en een verlaging van kwaliteit.
 
"Ik ben van mening dat eerst de personeelstekorten en lange wachtlijsten moeten verdwijnen. Pas dan kan men denken aan het eventueel gratis maken van de opvang", vertelt een tegenstanders. Veel deelnemers geloven ook dat het plan onuitvoerbaar is.

Prijsplafond

Het idee om een prijsplafond in te voeren krijgt meer bijval onder ouders (75 procent). De overheid biedt ouders maandelijks kinderopvangtoeslag voor een vast bedrag. Echter mogen kinderopvangcentra zelf hun uurtarief bepalen, waarbij de één 9,12 euro rekent en een ander 11 euro. Zo moeten ouders extra geld betalen bovenop hun toeslag, ongeacht hun inkomen.
 
Deze tarieven blijven nog steeds stijgen, waardoor de kinderopvang netto duurder wordt. Er wordt verwacht dat wanneer de vergoeden groten zal worden, de kinderopvangbedrijven hun prijzen nog verder op zullen voeren. Een prijsplafond zou hier een eind aan maken.
 
Met een prijsplafond zullen ouders niet alleen minder betalen, maar zullen er ook niet te veel nieuwe aanmeldingen bij komen die de wachtlijsten langer zullen maken. Ook zal het personeelstekort niet verder verergeren door zowel vraag als uitval door ziektes als gevolg van een te hoge werkdruk.

Personeelstekort

Want het personeelstekort is al een groot probleem volgens veel ouders. Ook zien ze dat de werknemer doorstroom erg hoog is. Twee derde van de ouders zegt dat hun kind in het afgelopen jaar een nieuwe leider heeft gekregen, terwijl een derde aangeeft dat hun kind regelmatig geconfronteerd worden met invallers.
 
Als gevolg gaan steeds meer kinderen met tegenzin naar de opvang. "Telkens als mijn kindje gehecht is aan iemand, gaat diegene naar een andere groep of vertrekt ze omdat ze elders meer loon krijgt", vertelt een deelnemer. "Zielig voor m'n kind en het is ook niet goed. Regelmaat is juist nodig op die leeftijd."
 
Ook vertellen ouders over een vertraagde ontwikkeling door het vele wisselen. "Ik zie een terugval in zindelijkheid, en tegelijk meer tabletgebruik en minder educatief aanbod", vertelt een moeder als gevolg van het personeelstekort.
 
Door: Nationale Onderwijsgids / Marian van Reesch