Normal_schoolplein_muurschildering

In de film ‘Gebouwd voor de toekomst’ vertellen kinderen hoe zij willen leren. Ontscholen is het toverwoord. Dit meldt Bouwstenen voor Sociaal.

De film is gemaakt in het kader van het Masterplan Onderwijs van de gemeente Rotterdam en gebaseerd op een tour door Nederland langs scholen voor het basis en voortgezet onderwijs. Het resultaat werd op 4 december 2018 gepresenteerd tijdens de jaarbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal.

Anders leren

In de gesprekken met leerlingen zijn vragen gesteld als; hoe moet het onderwijs eruit zien? Hoe ziet het contact tussen leerlingen en docenten eruit? Uitgangspunt van de gesprekken was te onderzoeken hoe het leren verandert. Past daarna: welke leeromgeving past daarbij?

Verrassende antwoorden

De kinderen gaven verrassende antwoorden. Zo willen ze ontscholen: meer les krijgen buiten de school en leren van professionals. De vrijheid hebben om echte projecten in de praktijk uit te voeren. En ze willen diploma’s voor vakken op verschillende niveaus.

Scholenkwartet

Basis voor de gesprekken was een landelijke prijsvraag en een scholenkwartet speciaal voor dit doel ontwikkeld. Schoolbesturen, gemeenten en inspirators gingen vier dagen met elkaar op tour en spraken kinderen van verschillende scholen. Aan de hand van het scholenkwartet werden beelden over de school van de toekomst verzameld.   

Meer informatie op www.bouwstenen.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids