Bouwstenen voor Sociaal wil forse investering in scholen

Het platform Bouwstenen voor Sociaal pleit voor een forse investering in scholen en ander publiek gefinancierd vastgoed en een betere verbinding tussen rijks en uitvoeringspraktijk. De investering is nodig om lokale voorzieningen als scholen, bibliotheken en sportaccommodaties op peil te houden en naar een beter kwaliteitsniveau te brengen. Het gaat daarbij om meer dan de energietransitie, verduidelijkt Caroline Verspille, bestuurder van onderwijsstichting Librijn in Delft. Het gaat ook om ventilatie, akoestiek en daglicht; alles voor een gezonde werk- en leeromgeving. Dit meldt Bouwstenen voor Sociaal.

Nu zijn veel gebouwen met een maatschappelijke functie verouderd. Door de tekorten in het sociaal domein en de economische gevolgen van de pandemie, dreigt het voorzieningenniveau verder te verschralen. Juist in tijden van corona zijn dergelijke voorzieningen van groot belang, aldus Bouwstenen voor Sociaal. Daarbij zou de overheid met de investeringsagenda een impuls kunnen geven aan het terugdringen van het ziekteverzuim op scholen en de werkgelegenheid in de bouw.

Herkenbaar wensenlijstje

Bouwstenen besprak haar wensenlijstje voor afstemming met het rijk op 3 december tijdens haar Maatschappelijk Vastgoed Dag met Maarten van Poelgeest, voorzitter van de Klimaattafel voor de gebouwde omgeving. Van Poelgeest: “Het verlanglijstje is heel herkenbaar en het is duidelijk dat er iets extra’s nodig is, niet alleen in geld, maar ook in extra regelgeving of soms juist dingen loslaten. Ik zou het heel goed vinden als we vanuit de klimaattafel met enige consensus het volgende kabinet iets kunnen aanreiken. Maar we moeten daar niet op wachten.”

Achterstandsgebieden

De oproep vanuit het Bouwstenen-platform sluit aan bij recent advies van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur, het convenant rond bibliotheken en de verschillende sectorale routekaarten voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Volgens Bouwstenen zijn vooral in achterstandsgebieden extra investeringen nodig om de verdere tweedeling in de maatschappij te keren en Nederland gezond, slim en aan het werk te houden.

Door: Nationale Onderwijsgids