Logo_bouwstenen_voor_sociaal_logo

Op 28 november 2019, tijdens de jaarbijeenkomst van het Bouwstenen-platform, presenteren scholen en gemeenten de eerste contouren van hun plannen, onderzoeken en houvast voor het realiseren van het Klimaatakkoord. Dit meldt Bouwstenen voor Sociaal.

Diverse bestuurders, waaronder Fridse Mobach, bestuurder Stichting Carmelcollege, pleiten ervoor zowel lokaal als landelijk te sturen en te monitoren op het feitelijke energiegebruik van publieke gebouwen en deze gegevens ook openbaar te maken. Albert Vermuë, de nieuwe directeur Leefomgeving van de VNG en Meindert Smallenbroek, directeur Energie en Omgeving van het Ministerie van EZK lichten hun plannen rond het Klimaatakkoord toe. Tijdens diverse sessies worden de diverse initiatieven en plannen verder ingekleurd en uitgewerkt.
 

Van kindcentra tot slimme gebouwen 

De verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed wordt in deze sessies breed aangevlogen. Op het programma thema’s als onderwijshuisvesting, integrale kindcentra, voorzieningenplanning, slimme duurzame en gezonde gebouwen, duurzaam onderhoud, sturingsinformatie en hoe je de basis op orde krijgt en houdt. Er staan 12 sessies op het programma, waarin scholen, gemeenten, bedrijven, brancheorganisaties en andere relevante spelers hun onderzoeken en plannen presenteren en bespreken.  
 

Agenda voor 2020

Aan het einde van de dag wordt de samenwerkingsagenda voor 2020 gepresenteerd en hoe daar in Bouwstenen-verband aan zal worden gewerkt. Iedereen binnen het onderwijs kan daaraan een bijdrage leveren; leerlingen, docenten, facilitair medewerkers en bestuurders. De special van Schoolfacilities die iedeereen die dag mee krijgt, laat dat ook zien.   
 

Meer informatie

De bijeenkomst op 28 november 2019 vindt plaats in het Gooilandtheater in Hilversum.
 
Door: Nationale Onderwijsgids