Door de energietransitie zijn er veel meer techniekstudenten nodig

De energietransitie creëert tienduizenden extra banen in de techniek, wat tot grote personeelstekorten kan leiden. Om die tekorten te voorkomen moet de overheid volgens onderzoeksbureau Ecorys gericht arbeidsmarktbeleid voeren en scholing en omscholing in de techniek stimuleren. Dit meldt MBO Today.

Ecorys concludeert dat er zo’n 25.000 extra banen zullen ontstaan door de uitvoering van het klimaatakkoord. In de technieksector is al langer sprake van een personeelstekort, en dat zorgt ervoor dat de energietransitie vertraging dreigt op te lopen. Daarom is er volgens Ecorys behoefte aan een arbeidsmarkttransitie, met een sturende rol van de overheid. Mensen die door de coronacrisis hun baan verliezen dienen gestimuleerd te worden om zich om te scholen richting de techniek. Ook moeten meer jongeren kiezen voor een technische opleiding: “Sommige opleidingen trekken veel meer studenten aan dan de arbeidsmarkt vraagt, terwijl de instroom bij opleidingen waarnaar een grote vraag is bij het bedrijfsleven vaak achterblijft. Er is dan ook beleid nodig om aankomende studenten en zij-instromers te motiveren voor een kansrijke richting te kiezen.”

Door: Nationale Onderwijsgids