Scholen en gemeenten online met elkaar in gesprek over onderwijshuisvesting

Op 3 december 2020 gaan scholen en gemeenten live en online met elkaar in gesprek over de bouwstenen voor het toekomstig onderwijs. Aan de orde komen zaken als de verduurzaming van schoolgebouwen, integrale onderwijs huisvestingsplannen, kindcentra, de samenwerking in een multi-functionele accommodaties en corona. Dit meldt Bouwstenen voor Sociaal.

Er is een inspirerend programma over ingewikkelde zaken. Diverse prominente gasten praten mee over mogelijke oplossingen, waaronder Maarten van Poelgeest, voorzitter van de Klimaattafel voor de gebouwde omgeving en Francine Houben, internationaal architect van publieke plekken.  
 
Ook lokale bestuurders en professionals leveren een bijdrage aan het gesprek, waaronder die van de kleine en multiculturele Bisschop Bekkerschool uit Groningen, maar ook grotere zoals het Carmelcollege in het oosten van het land en de Haagse Scholen, Scholencombinatie Delfland en Stichting Librijn uit de randstad.
 
Tijdens het programma worden de resultaten van het Bouwstenen-ontwikkelwerk besproken. Iedereen is welkom mee te doen en mee te denken over de samenwerkingsagenda voor volgend jaar. Ook is er een kennismarkt en ruim gelegenheid om in contact te komen met alle sprekers en deelnemers die dag.
 
Bouwstenen is een landelijk netwerk van bestuurders, managers en professionals in het maatschappelijk vastgoed. Het richt zich op kennisuitwisseling, kennisontwikkeling en landelijke samenwerking rond vraagstukken rond scholen, kinderopvang, bibliotheken, sportaccommodaties, theaters en wijkgebouwen. Meer informatie over de dag is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids