Normal_school__klas__potlood__schrijven_

Vanaf nu kun je iedere vrijdag bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest-nieuwswaardige items per werkdag. Deze week ging het onder meer over een bofuitbraak onder studenten in Eindhoven, een dievenbende die het op Stints gemunt heeft en boze studenten en docenten.

Maandag: Venlose docenten boos op bestuurder OGVO

Docenten van drie middelbare scholen in Venlo zijn zo boos op hun bestuurder dat de medezeggenschapsraad en de vakbonden een bijeenkomst hebben georganiseerd om te overleggen. Volgens de docenten gaat de bestuurder tegen de cao in door een extra lesuur in te voeren. bovendien is de werkdruk op de scholen al erg hoog. Op de bijeenkomst, die bewust onder lestijd werd gehouden, uitten docenten hun zorgen en frustratie. Volgens de docenten worden de financiële problemen al te lang afgewenteld op de docenten en staat de onderwijskwaliteit onder druk. Ze eisen een gesprek met de bestuurder.
 

Dinsdag: recordaantal studenten op universiteiten

Het aantal ingeschreven studenten aan Nederlandse universiteiten in collegejaar 2018-2019 is met 5 procent gestegen, blijkt uit voorlopige cijfers van de Vereniging van Universiteiten. Daarmee is de groei groter dan verwacht. Het ministerie van Onderwijs rekent op een toename van slechts 2 procent. De VSNU en studentvakbond ISO vrezen dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan.
 

Woensdag: bofuitbraak onder studenten Eindhoven

 
Bij zes studenten uit Eindhoven is besmetting met het bofvirus vastgesteld. Bof is een zeer besmettelijke infectieziekte die gekenmerkt wordt door een ontsteking van de speekselklier bij het oor. De ziekte verloopt meestal mild bij wie ertegen is gevaccineerd en gaat vanzelf over.
 
Hoe kan het dat studenten die tegen bof zijn ingeënt toch de ziekte krijgen? De Nationale Onderwijsgids zocht het uit.
 

Donderdag:

Dievenbende Stints actief 

Fabrikant Stintum en de Brancheorganisatie Kinderopvang waarschuwen voor een oplichtersbende. De bende doet zich voor als onderdeel van het ‘Stint terugroep programma’ maar dit programma bestaat helemaal niet. Bso’s en kinderdagverblijven die te maken krijgen met de bende krijgen het advies direct contact op te nemen met de politie.

Studentenbond boos op minister over bindend studieadvies

In de Kamerbrief Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs zet minister Van Engelshoven uiteen hoe zij het hoger onderwijs inclusiever maken. Zo wil zij de mogelijkheden om een numerus fixus in te stellen inperken en komt er onderzoek naar het verbeteren van het studentenwelzijn. In tegenstelling tot wat de minister eerder beloofde, legt zij het bindend studieadvies niet aan banden. Tot grote frustratie van studentenbond de LSVb die stelt dat veel universiteiten het studieadvies gebruiken als selectiemiddel.
 

Vrijdag: in onderwijs meeste kans op doorstroom van flex naar vast

Ruim een derde van de werknemers die in 2015 begonnen in een flexibele onderwijsbaan stroomde binnen een jaar door naar een vaste baan. Vijf jaar eerder was dat nog 24 procent. Het onderwijs was de enige bedrijfstak waar het aandeel doorstromers van flexibel naar vast in vijf jaar toenam.
 
Uiteraard gebeurde er nog veel meer, en daarvoor verwijzen we je naar onze hoofdpagina waar je bijna al het nieuws binnen de verschillende onderwijssectoren kunt vinden. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids