Normal_ingrid_van_engelshoven__cropped_

Er zijn nog steeds groepen voor wie een gang naar de collegebanken minder makkelijk en vanzelfsprekend is, zoals voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, mbo’ers die door willen stromen naar het hbo, mensen die een studie-opstartperiode nodig hebben of die een studie willen combineren met bijvoorbeeld mantelzorg of ondernemerschap. In de vandaag verschenen Kamerbrief ‘Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs’ zet minister Van Engelshoven uiteen hoe ze het hoger onderwijs voor deze groepen toegankelijker wil maken.

Wettelijke eisen aan numerus fixus

Het kabinet wil het liefst zo min mogelijk opleidingen met een numerus fixus. Daarom moet deze capaciteitsbeperking voortaan adequaat worden onderbouwd en als dit niet gebeurt, kan de minister dit besluit blokkeren. Van Engelshoven heeft een wetswijziging in voorbereiding die dit mogelijk maakt. In de tweede helft van volgend jaar gaat die naar de Kamer.

Van Engelshoven wil het daarbij juridisch mogelijk maken dat een instelling alleen een capaciteitsbeperking op een Engelstalige track kan instellen. Daardoor blijft de toegankelijkheid van de Nederlandse variant gegarandeerd.

Bindend studieadvies

De minister vindt het niet alleen belangrijk dat iedereen kan gaan studeren maar ook dat iedereen een reële kans heeft op het halen van een diploma. Zij heeft daarom al eerder aangekondigd om het bindend studieadvies te willen verlagen. “Ik constateer, samen met het onderwijsveld, dat in de dynamiek van het rendementsdenken de norm voor het bindend studieadvies in de afgelopen jaren is verhoogd’’, stelt de minister. "Ik ga in gesprek met  het onderwijs om te komen tot een betere balans tussen normering en ondersteuning.’’

Extra onderzoek naar studentenwelzijn

Uit onderzoek blijkt dat ontwikkelingen als een hoge norm voor het bindend studieadvies, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen (fear of missing out), ervoor zorgen dat de mentale druk op jongeren toeneemt. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot burn-out-klachten. Om nog beter in kaart te brengen hoe hier wat tegen gedaan kan worden, voert het RIVM in opdracht van OCW en VWS een verdiepend onderzoek uit naar de druk die jongeren, en specifiek studenten, ervaren.

Van Engelshoven: “Om verdere stappen te zetten op het gebied van studentenwelzijn maak ik binnen het Comeniusbeurzen-programma voor excellente docenten 1 miljoen euro vrij voor projecten gericht op studentenwelzijn.” Daarnaast is er in het regeerakkoord structureel 2 miljoen beschikbaar gesteld aan instellingen om via het profileringsfonds kwetsbare studenten bij studievertraging financieel tegemoet te komen. “Ik heb afspraken met onderwijsinstellingen en studenten gemaakt over hoe wij ons gezamenlijk in gaan zetten voor inclusief hoger onderwijs. Hierbij richten we ons onder andere op studenten met een functiebeperking, zwangere studenten en studenten in gendertransitie.’’

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids