Nationale Onderwijsgids

NOG Onderwijsnieuws

Normal_photo-1540479859555-17af45c78602

Week 27: Modderdag, rokende scholieren en vernietiging toeslagendossiers


Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Met deze week onder meer: ModderDag 2020: coronaproof buitenspelen in de modder, Roken onder scholieren stagneert, alcoholgebruik stijgt weer en duizenden toeslagendossiers per ong...

Normal_rss_entry-239369

Van Engelshoven: Universiteit kan rustig door met voorrang voor vrouw


De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) "kan rustig door" met haar beleid om vrouwen voorrang te geven bij vacatures, vindt emancipatieminister Ingrid van Engelshoven. De vermaning die de universiteit kreeg van het College voor de Rechten van de Mens is dan ook geen obstakel voor bijvoorbeeld het minimumaantal vrouwen aan de top van grote be...

Normal_geld

LSVb luidt alarmbel over hoogoplopende studieschulden


Naar aanleiding van de beleidsdoorlichting van het leenstelsel luiden de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United de alarmbel over de snel oplopende studieschulden. Bijna de helft van de studenten dreigt af te studeren met een studieschuld boven de 20.000 euro, waarvan nog eens de helft met een studieschuld van meer dan 40.00...

Normal_normal_studenten__collegezaal__luisteren__hbo__uni

Toegankelijkheid hoger onderwijs onveranderd door Studievoorschot


De invoering van het studievoorschot in 2015 heeft geen grote veranderingen gebracht in de doorstroom naar het hoger onderwijs. De financiële toegankelijkheid van het hoger onderwijs is geborgd door het sociaal leenstelsel. De doorstroom vanuit havo en vwo is nagenoeg op hetzelfde niveau als voor de invoering van het studievoorschot. Dit blijkt ...

Normal_normal_vlag_geslaagd

Meer scholieren slaagden door coronacrisis dit jaar voor hun examens


Uit een rondgang van NOS Stories onder dertien scholenkoepels uit Nederland, blijkt dat er gedurende de coronacrisis meer scholieren voor hun examens zijn geslaagd dan afgelopen jaar. Dit meldt de NOS.

Normal_photo-1576765608535-5f04d1e3f289

Studenteninitiatief voor patiëntgerichte zorg onderdeel zorgopleiding


Tijdens de opleiding van zorgprofessionals, van artsen tot verpleegkundigen, uitgebreid stilstaan bij de mens achter de patiënt. Dat is het ideaal van Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP), in 2015 opgericht door de Maastrichtse studenten Sjim Romme en Matthijs Bosveld. De Universiteit Maastricht (UM) geeft MAP nu toestemming om de kennis, die ...

Normal_normal_normal_laptop__typen__solliciteren__bloggen__verslag__huiswerk__student

Mbo-student en studievertraging: hoe zit het met de toelating op een hogeschool?


Een mbo-student die door de maatregelen vanwege het coronavirus nog 1 of enkele kleine vakken of de stage niet heeft kunnen afronden voor 1 september, of in de afronding van beroepspraktijkvorming zit, kan toch worden toegelaten tot een bachelor of ad-opleiding aan een hogeschool. 

Normal_juf

Onderwijsinspectie gaat bestuursgerichte toezicht verder versterken


Het onderwijsveld waardeert het vernieuwde toezicht van de Inspectie van het Onderwijs onveranderd positief, maar er is ook onderhoud en verbetering nodig. Dat blijkt uit de Evaluatie Vernieuwd Toezicht, de voortgangsrapportage 2018/2019 van de inspectie. Hoewel het te vroeg is om de effecten van het vernieuwde toezicht vast te stellen, vragen o...

Normal_rss_entry-239215

Norm voor lood in drinkwater eind 2022 verlaagd


Eind 2022 wordt de norm voor lood in drinkwater met de helft verlaagd, meldt het kabinet. De Gezondheidsraad had hierop aangedrongen in een rapport dat eind vorig jaar is verschenen. Vooral in oude huizen met loden leidingen zit te veel van het metaal in het kraanwater. Dit meldt ANP.

Normal_normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Doorstroom vmbo/havo en havo/vwo wettelijk geregeld


Per 1 augustus 2020 kunnen vmbo’ers en havisten doorstromen naar havo of vwo. Dit is geregeld in een nieuwe wet en een besluit doorstroomrecht. Vmbo’ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, moeten worden toegelaten tot de havo. Havisten kunnen zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. De nieuwe regelgeving b...

Normal_studenten__studeren__werken__huiswerk__laptop__blij__hbo__uni__mbo

Mbo-studenten voelen zich vergeten tijdens coronacrisis


Praktisch opgeleide jongeren willen dat ze meer worden betrokken bij politieke beslissingen over de coronacrisis. Mbo-jongeren voelden zich sinds het begin van de crisis minder gehoord en meer achtergesteld dan jongeren uit het hoger onderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van Save the Children, dat hierover in het rapport ‘En wij dan...de mening va...

Normal_open_access__badges__buttons__wetenschap

NWO maakt implementatierichtlijnen Plan S bekend


Plan S - waarmee Europese wetenschapsfinanciers de transitie naar Open access willen versnellen - zal van toepassing zijn op alle NWO-calls die vanaf 1 januari 2021 gepubliceerd worden. Om onderzoekers de tijd te geven zich goed voor te bereiden op deze wijziging in het NWO-beleid, maakt NWO alvast bekend hoe zij de implementatierichtlijnen van ...

Normal_mondkapje_corona

Corona-instructie: hoe gebruik ik een mondkapje?


Begin juni zijn onderwijsinstellingen weer gedeeltelijk opengegaan. Per 15 juni geldt dat ook voor mbo en hoger onderwijs, bijvoorbeeld om examen te kunnen doen. Mede hierdoor wordt er naar verwachting meer gereisd met het openbaar vervoer. En in het ov is het dragen van een mondkapje inmiddels verplicht. Maar hoe doe je dat eigenlijk, een mondk...

Normal_rss_entry-239226

CDA'er Van Dam gaat ondervraging toeslagenaffaire leiden: 'Heel ingewikkeld'


CDA-Kamerlid Chris van Dam wordt de voorzitter van de commissie van Kamerleden die betrokkenen in de toeslagenaffaire onder ede gaat horen. De parlementaire ondervraging moet duidelijkheid geven over politieke verantwoordelijkheid in de slepende zaak.

Normal_studeren_student_boeken_lezen_cursus

Vanaf begin augustus kan iedereen een gratis ontwikkeltraject volgen


Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. Dit meldt Rijksoverheid.

Normal_studenten_buitenlandse_onderwijs_leerlingen

Wet voor nieuw inburgeringsstelsel aangenomen: taallessen en stage lopen


Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer op 2 juli de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel aangenomen. Vanaf 1 juli 2021 leren nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk. Dit meldt Rijksoverheid.

NOG Van onze klanten

NOG Interview

Oudervereniging Balans: ‘Onze kinderen zijn overgeleverd aan willekeur’

Normal_photo-1504275107627-0c2ba7a43dba


Om te vermijden dat steeds meer kinderen buiten de boot vallen, is verandering vereist. Want kinderen mag je niet blootstellen aan willekeur, vindt Suzanne Boomsma, directe...

NOG Topvacatures

NOG Blog

Droombaan

Normal_marja_foto

Regelmatig krijg ik onverwachte opdrachten en kom ik de meest uiteenlopende mensen tegen. Een paar weken geleden bijvoorbeeld. Ik mocht voor de VU met grote groepen vwo-leerlingen praten over hun droombaan. Een aantal leerlingen had prachtige ideeën over hun toekomst. Twee filmmaaksters, een advocaat voor winkeldieven, musicalsterren, piloten, a...

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht