NOG Onderwijsnieuws

Normal_kind_leerproblemen_leren_lezen_boek_leesprobleem_motivatie

Conferentie over taal, lezen en rekenen


Donderdag 16 november aanstaande organiseert het ECNO de jaarlijkse conferentie voor het primair onderwijs. Dit jaar is het thema 'Taal, lezen en rekenen: wat werkt echt?' De conferentie vindt plaats in Groningen en is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs, intern begeleiders, remedial teachers, middenmanagers, ambulant begeleiders, sc...

Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank2

Werkstraf geëist in hoger beroep voor bedreiging op middelbare school


Tegen een 22-jarige verdachte uit Voorst is door het OM in hoger beroep een werkstraf van 40 uur geëist. De verdachte zou zich in december 2015 schuldig hebben gemaakt aan bedreiging op een middelbare school in Deventer. Dat meldt het OM.

Normal_geld_briefgeld_munten

Studenten bedrijfskunde Hanzehogeschool halen recordbedrag op voor Voedselbank


Eerstejaars studenten van de opleiding Bedrijfskunde MER aan de Hanzehogeschool in Groningen hebben een bijzondere prestatie geleverd. De ruim driehonderd studenten deden mee met de zogeheten ‘Onmogelijke Opdracht’, waarbij geld ingezameld werd voor de Voedselbank. Zij haalden in twee weken tijd ruim 52.300 euro op. Dat meldt de Hanzehogeschool.

Normal_gebarentaal_doof_slechthorend_speciaal_onderwijs

'Net als Fries moet ook Gebarentaal met een hoofdletter'


Werelddovendag wordt dit jaar gevierd op 23 september in Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Verschillende dovencentra openen zaterdag hun deuren om meer bekendheid te genereren voor doofheid en voor de Nederlandse Gebarentaal (NGT). De organisator, Dovenschap, wil dit jaar extra aandacht vragen voor de wettelijke erkenning van NGT (Nederlandse G...

Normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

Gehandicapt kind in Nederland onnodig achtergesteld


Bijna vier op de vijf Nederlanders vindt dat kinderen en jongeren met een handicap in Nederland niet dezelfde kansen hebben als andere kinderen. En 75 procent van de ondervraagden vindt dat er nog veel moet veranderen in onze samenleving voordat gehandicapte kinderen naar hun volle vermogen kunnen deelnemen. Dat blijkt uit een representatief ond...

Normal_normal_dyslexie__spelling__taal

Integrale aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie


Goed kunnen lezen en schrijven is van enorme waarde in onze kennismaatschappij. Toch verlaat een kwart van de leerlingen de basisschool met een leesachterstand van twee jaar of meer, dat resulteert uiteindelijk jaarlijks in 50.000 laaggeletterden. Landelijk krijgt bijna 8 procent van de basisschoolleerlingen de diagnose dyslexie, dat is twee kee...

Normal_kov__spelen__zandbak__peuter__kind

Prinsjesdag: meer geld voor kinderopvang in 2018


Afgelopen dinsdag, 19 september, werd op Prinsjesdag onder meer de rijksbegroting van het Ministerie van Sociale Zaken gepresenteerd waar kinderopvang onder valt. Ondanks dat de begroting van dit ministerie met 1,8 miljoen euro krimpt, zijn er geen effecten zichtbaar voor de kinderopvang. Dat meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Logo_mbo_raad__logo

Invoering slaag-/zakregeling keuzedelen uitgesteld


De slaag-/zakregeling voor keuzedelen in het mbo wordt voorlopig nog niet ingevoerd. De MBO Raad en de sociale partners in SBB-verband stelden voor om de invoering uit te stellen met twee jaar. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft dit voorstel inmiddels overgenomen, zo laat zij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Dat meldt de MBO Raad.

Logo_logo__vo-raad__vo_raad

Overleg nieuwe cao voortgezet onderwijs gestart


Afgelopen week, op dinsdag 12 september, vond er een formele bijeenkomst plaats over het traject naar een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Hierbij werden door de VO-raad en de onderwijsvakbonden afspraken gemaakt over het proces. Dat meldt de VO-raad.

Normal_rss_entry-105592

Van ontucht verdachte leraar komt vrij


Een 24-jarige leraar uit Eindhoven die wordt verdacht van verleiding van leerlingen, bezit en verspreiding van kinderporno en ontucht mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank in Den Bosch heeft dat vrijdag bepaald tijdens de eerste openbare zitting.

Normal_huiswerk_engels

Universiteit Leiden maakt nieuwe afspraken over taalgebruik


het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft de zogeheten Richtlijn Taalbeleid vastgesteld. Het doel van deze richtlijn is om zorgvuldig met de tweetaligheid om te gaan. Op de universiteit zijn namelijk zowel Nederlands als Engels belangrijke voertalen. Dat meldt de Universiteit Leiden.

Normal_schoolplein_gooise_daltonschool

Grootste daling leerlingenaantal op basisscholen lijkt voorbij


Basisscholen in het hele land hebben de laatste jaren te maken gehad met een steeds kleiner wordend leerlingenaantal. Deze dalende lijn lijkt nu langzaam tot stilstand te komen. Het voortgezet onderwijs heeft nog wel een aantal jaren te maken met minder leerlingen. Dat meldt Verus.

Normal_rss_entry-105579

Zorgen om niveau kandidaten rijexamen


De helft van de kandidaten die voor het eerst opgaan voor het rijexamen zakt. Dit leidt tot grote zorgen bij de brancheorganisaties waaronder de Vereniging Rijschool Belang en de Federatie Autorijschool Management. Ze hebben een brief gestuurd naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu waarin ze pleiten voor een betere kwaliteitscontrole v...

Normal_school_les_klas_boeken

Veel kosten voor ouders met hoogbegaafd kind


De ouderbijdrage voor ouders met hoogbegaafde kinderen is behoorlijk hoger dan de bijdrage die andere ouders doen. Ouders van hoogbegaafde kinderen moeten vaak geld bijleggen om het onderwijs te bekostigen; het gaat hierbij dus niet om uitjes met de klas. In de regio Nijmegen betalen sommige ouders jaarlijks tot wel 1.600 euro per kind. Dat meld...

Normal_schoolplein__plein__pauze

Ruim 70 procent leerlingen naar bijzonder onderwijs


Meer dan 7 op de 10 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gaan naar een school met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, ook wel bijzonder onderwijs genoemd. Dat percentage is al decennia stabiel in het primair onderwijs, maar daalt sinds de jaren negentig in het voortgezet onderwijs. Dat meldt het CBS op basis van nie...

Logo__cid_ii_15d2d63e3566253c

Studenten: het moet eindelijk afgelopen zijn met buitensporige declaraties


Bestuurders hebben onacceptabele buitensporige declaraties gedaan. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat het declaratiegedrag van de bestuurders van de Universiteit Utrecht niet doelmatig is en ‘onvoldoende soberheid’ is betracht. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is boos en pleit voor landelijke regels. Dit meldt de LSVb.

NOG Blog

Rekenproblemen: chronische stress, een silent killer!

Normal__cid_888553ef38194404a8d449cc604ad6fe_userpc

Elke groep kinderen kent zwakke rekenaars. Ze krijgen verlengde instructie, aangepaste leerstof, maar rekenwonders worden het zelden. Wanneer ik leerkrachten spreek, maken zij zich zorgen over de groei van het aantal kinderen met ernstige rekenproblemen. Het lijken er steeds meer te worden. Misschien is dat ook wel zo.

NOG Interview

De pijnlijke waarheid over sexting: volwassenen lopen constant twee stappen achter

Normal_pesten_online


Terwijl het in de media vooral gaat over sexting en de dramatische gevolgen ervan, zijn jongeren ondertussen alweer bezig met iets nieuws. Volwassenen lopen constant twee s...

NOG Topvacatures

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht