Nationale Onderwijsgids

NOG Onderwijsnieuws

Normal_studenten__laptop__digitaal__hbo__uni__studeren__werken__groep

Week 29: thuiswonende studenten, boerkaverbod & zomervakantie


Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag, waaronder: studenten blijven langer thuis wonen, er komt een boete van 150 euro bij overtreding van het boerkaverbod in het onderwijs en alle scholen in Nederland hebben vanaf na v...

Normal_rss_entry-190231

Basisschool zwaait prinses Ariane uit


De laatste schooldag van prinses Ariane op de basisschool zit erop. De docenten van de Bloemcampschool in Wassenaar zwaaiden haar vrijdag uit met een afscheidslied.

Normal_geld

Accountant: financiën Haga Lyceum goedgekeurd


Een onafhankelijke accountant laat weten dat de jaarrekening van het Haga Lyceum in orde is. Dit staat tegenover eerdere berichten van de Inspectie van het Onderwijs, waarin staat dat er sprake is van een financieel wanbeleid. Mede hierom stelde Onderwijsminister Slob dat het bestuur van de school moet opstappen. In het onafhankelijke rapport wo...

Normal_rss_entry-190212

'Veel steun voor idee betalen nikab-boete'


De politieke partij Nida heeft tientallen steunbetuigingen gekregen voor het idee om boetes te gaan betalen die vrouwen straks krijgen voor het dragen van een gezichtssluier waar dat niet mag. "Mensen zeggen ons te willen steunen en vragen waar ze geld kunnen storten", zegt Cemil Yilmaz, de Haagse fractievertegenwoordiger van de partij. Hij heef...

Normal_kinderopvang

Vertrouwensinspecteur voor de kinderopvang


Binnen de Inspectie van het Onderwijs heeft een klein team van inspecteurs, naast hun toezichthoudende taak, een bijzondere taak: zij zijn vertrouwensinspecteur (VI). Dit team heeft ook de taak van vertrouwensinspecteur voor de kinderopvang en Caribisch Nederland. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Normal_gepest

Meldcodetour huiselijk geweld en kindermishandeling


In het onderwijs, de kinderopvang, gezondheidszorg, hulpverlening en de justitiële sector wordt nog weinig gebruikgemaakt van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er komt daarom een meldcodetour door Nederland, die georganiseerd wordt door Regioplan en VNG Congressen, op aanvraag van het ministerie van VWS. Dit meldt Regioplan.

Normal_studeren

Aanpak tekort hoogopgeleide werknemers provincie Brabant


Werkgevers, studenten en beleidsmakers van overheid en onderwijs in Brabant gaan proberen talent aan te trekken en te behouden voor het Brabantse bedrijfsleven. Dit doen zij om het tekort aan hoogopgeleide werknemers in de provincie aan te pakken. Dit meldt provincie Brabant.

Normal_gesprek

20 november 2019: Provinciaal Jeugddebat Zeeland


Op 20 november 2019 vindt het Provinciaal Jeugddebat in Zeeland plaats. Leerlingen van vmbo, havo, vwo en mbo tussen de 12 en 18 jaar zullen gaan meedenken over het thema Energietransitie: het volledig overgaan op duurzame energiebronnen. Het debat is in samenwerking met Young Energie Society Challenge (YESC). Dit meldt provincie Zeeland.

Normal_crowd-2457730__340

Conferentie samenwerking regulier en speciaal onderwijs


Op 20 september 2019 vindt een landelijke conferentie plaats over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs in PO en VO. Dit melden Steunpunt Passend Onderwijs het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Logo_hanze

Petra Smeets benoemt tot lid College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen


De Raad van Toezicht heeft besloten om Petra Smeets (51) te benoemen tot lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. Dit meldt Hanzehogeschool Groningen.

Normal_rss_entry-190111

FNV: nu korten op pensioenen niet verstandig


Vakbond FNV zou het "heel onverstandig" vinden als pensioenfondsen volgend jaar moeten gaan korten. "We zijn bezig met de uitwerking van een nieuw pensioencontract. Een van de doelen is om het vertrouwen te herstellen. Nu korten zou een heel slecht begin zijn", zegt FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga.

Logo_tilburg

Advies Externe Commissie over promovendi prof. John Rijsman


De Externe Commissie onder leiding van de Utrechtse hoogleraar prof.mr. A.M. Hol heeft op 5 juli 2019 naar aanleiding van het verzoek van het College van Bestuur van Tilburg University om een onderzoek uit te voeren naar de promoties in de periode 2010 – 2016 van prof. dr. J.B. Rijsman advies uitgebracht. De Externe Commissie concludeert dat de ...

Normal_rss_entry-190135

Zomervakantie begint ook in laatste regio


Met de regio Midden breekt vrijdag ook in het laatste deel van Nederland de schoolvakantie aan. De ANWB waarschuwt daarom voor topdrukte dit weekeinde op de weg. Vooral in het buitenland moeten vakantiegangers rekening houden met files.

Normal_leerkracht

Teambeurs: nieuwe aanvraagronde


De nieuwe aanvraagronde voor de Teambeurs loopt van 15 juli tot en met 15 oktober 2019. Met deze beurs kunnen leraren samen een masteropleiding volgen, met een specifieke schoolontwikkelvraag als uitgangspunt. De regeling omvat tevens het in praktijk brengen van de opgedane kennis. Ook is er subsidie voor kennisdeling, bijvoorbeeld in de vorm va...

Logo_minocw

Normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs


Het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (hierna: het wetsvoorstel normalisering onderwijs) is op 18 juni 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Directe aanleiding voor dit wetsvoorstel is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de WNRA, gepubliceerd in...

Normal_boeken

Stadsplan Eindhoven om laaggeletterdheid te verminderen


Om te zorgen dat iedereen in de stad Eindhoven kan meedoen, zetten gemeente Eindhoven, Bibliotheek Eindhoven en het Ster College samen de schouders onder de aanpak van laaggeletterdheid. In een zogeheten stadsplan hebben ze beschreven wat de komende 4 jaar moet gebeuren om laaggeletterdheid te verminderen. De landelijke Stichting Lezen en Schrij...

NOG Interview

Leren doe je het beste… op het schoolplein!

Normal_buitenspelen_school


Steeds meer scholen sturen hun leerlingen een of meerdere lesuren per maand de buitenlucht in. De leerlingen van een handvol ‘buitenscholen’ in Nederland verruilen zelfs ie...

NOG Blog

Is jouw kind goed voorbereid voor de toekomst?

Normal_juliette_maltha_nieuw

Een goede opleiding is nog nooit zo belangrijk geweest als anno 2019! De basis voor het goed kunnen volgen van een opleiding is de manier van leren. En dat is nog niet zo makkelijk...

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht