NOG Onderwijsnieuws

Normal_religie__godsdienst__kerk__geloof

Voorlopig geen gereformeerde universiteit


Er komt voorlopig geen gereformeerde universiteit. Dat werd gisteren bekend. Er waren plannen om de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) op te richten, maar dat gaat niet door. Een van de drie betrokken partijen is namelijk uit de alliantie gestapt, vanwege te grote verschillen. Dat meldt de Stentor.

Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

HU mag docent zonder masterdiploma ontslaan


De Hogeschool Utrecht (HU) mag van de kantonrechter een docent ontslaan die niet op tijd in het bezit is gekomen van een masterdiploma. Daardoor is hij niet geschikt om zijn functie uit te oefenen. Het vonnis werd op 9 oktober gepubliceerd. Dat meldt de HU. 

Normal_leidster__kinderopvang__kov__opvang__kinderen

Congres Vroegsignalering en Vroeghulp 2018


Bij fysieke, psychische of sociale problemen bij baby’s, peuters en kleuters is adequaat handelen van groot belang. Het Congres Vroegsignalering en Vroeghulp op 21 februari 2018 biedt concrete handvatten voor diagnose en behandeling. Naast het plenaire programma zijn er die dag maar liefst zes deelsessies om uit te kiezen. Dat meldt Vakblad Vroeg.

Logo_logo_nro

NRO-congres voor onderwijs en onderzoek


Op woensdag 1 november aanstaande wordt in Amersfoort voor de derde keer het NRO-congres voor onderwijs en onderzoek gehouden. Het evenement is bedoeld voor onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De NRO organiseer het congres samen met de PO-Raad, de...

Logo_logo_teaching_learning_lab_tll

Teaching & Learning Lab Herfstfestival


Het Teaching & Learning Lab (TLL) is de centrale plek bij de Universiteit Utrecht om te experimenteren met en onderzoek te doen naar nieuwe onderwijsvormen. Het TLL is een onderwijslab voor docenten in het voortgezet en hoger onderwijs, leerlingen, studenten, didactisch onderzoekers en bedrijven. Een jaar geleden opende het TLL met een midda...

Normal_bouw__helm__verbouwen__klus

BIM Studenten Battle voor studententeam HvA


Drie vierdejaars studenten van de opleiding Bouwkunde en Civiele Techniek aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) mogen zich het beste BIM-studententeam van Nederland noemen. Zij wonnen de BIM Studenten Battle 2017, die werd georganiseerd door BIMregister en Bouwend Nederland. Dat meldt de Hogeschool van Amsterdam.

Logo_logo_jonge_jury_2017

Jongeren gestart met lezen voor Jonge Jury 2018


De zeventiende editie van de Jonge Jury 2018 is gestart en op veel scholen zijn de jongeren al vol enthousiasme aan de slag gegaan met het lezen van de jeugdboeken die dit jaar zijn verschenen. De Jonge Jury stimuleert al zestien jaar onderbouwleerlingen uit het voortgezet onderwijs om te lezen en daagt hen vervolgens uit om te stemmen op hun fa...

Normal_pictogram__plaatjes_computer__kinderen

Spraakcomputers vanaf nu ingesproken door kinderen


Het inspreken van spraakcomputers voor kinderen die niet kunnen spreken wordt binnenkort niet langer gedaan door volwassenen. Veel kinderen ervaren een volwassen stem als demotiverend en vreemd. Binnenkort zijn op het ondersteunende communicatiemiddel dan ook de stemmen van kinderen te horen. Dat meldt Vakblad Vroeg.

Normal_school_groep_kinderen

2,4 miljoen euro voor gelijke kansen in lokale onderwijs


Het ministerie van onderwijs stelt 2,4 miljoen euro beschikbaar voor lokale en regionale activiteiten die gelijke kansen in het onderwijs bevorderen. Onderwijsinstellingen kunnen de subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op jongeren die door hun sociaaleconomische achtergrond het risico lopen op een minder succesvolle schoolcarriè...

Normal_ehbo__eerste_hulp__medicijn__koffer

Veel vragen over geldigheid certificaat Kinder-EHBO


Over de geldigheid van EHBO-certificaten blijkt veel onduidelijkheid te bestaan. Organisaties die een erkend certificaat Kinder-EHBO af mogen geven en op de lijst van het Ministerie staan, hanteren niet allemaal dezelfde termijnen. Er is namelijk ook geen wettelijke termijn vastgelegd. Dat meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

Veel scholen niet blij met staatsexamens vso tijdens meivakantie


Duizenden leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die aan het eind van dit schooljaar staatsexamen doen, zijn niet blij met de examendata. Die vallen voor veel leerlingen deels in de meivakantie. De agenda voor deze examens is namelijk voor dit jaar aangepast. Scholen ontdekten dit pas enkele weken geleden, toen hun eigen jaarplann...

Normal_pien_goud-l

Goud voor Nederland op World Skills in Abu Dhabi


Gisteren was de slotdag van World Skills 2017 in Abu Dhabi. 28 Nederlandse mbo'ers streden om de titel 'beste vakman of vakvrouw van de wereld' en met succes. Pien Hoveling (21), studente Etaleren van Nimeto Utrecht, sleepte de gouden medaille in de wacht. Acht andere Nederlandse mbo-talenten kregen een medal of excellence voor een bovengemiddel...

Normal_onderwijs_algemeen_rekenen_school

Rekendocent wil meer aandacht voor rekenonderwijs


Rekendocent en rekencoördinator Dinette Vredeveld van het Twentse AOC Oost wil dat er op basisscholen meer aandacht wordt besteed aan kinderen die moeite hebben met rekenen. Op haar school komt ze namelijk regelmatig tegen dat jongeren van 15 grote moeite hebben met dagelijkse dingen als klokkijken of het berekenen van korting. Volgens haar is e...

Normal_rss_entry-108996

Universiteitspand dicht om instortingsgevaar


De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft per direct een gebouw gesloten wegens instortingsgevaar. Het Polak-gebouw werd donderdagavond ontruimd en gesloten omdat een mogelijk onveilige vloerconstructie is gebruikt, meldt de universiteit op haar website.

Normal_rss_entry-109031

Leraren willen doorgaan met acties


De miljoenen die het nieuwe kabinet gaat uitgeven aan leraren hebben de brand in het basisonderwijs niet geblust. Leerkrachten willen massaal opnieuw in actie komen. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste vakbond in het basisonderwijs.

Normal_po__leerlingen__uitleg__klas__schoolbord

Campagne Scholenopdekaart.nl start weer in november


Vanaf begin november start de nieuwe campagne van de website Scholenopdekaart.nl voor ouders. Op Scholenopdekaart.nl staan alle cijfermatige gegevens van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook kunnen scholen zichzelf presenteren met unieke content over de school. Zo kunnen ouders zich gericht oriënteren in hun zoektocht naar een ges...

NOG Blog

Van ‘begrijpend lezen’ naar ‘tekstonderwijs’, een nieuwe aanpak van leesvaardigheid

Normal_diatoetsen_twitter

Er is een kentering gaande op het gebied van begrijpend leesonderwijs. We lezen steeds vaker in de vakpers dat we af moeten van het onderwijs in begrijpend lezen zoals dat tot nu toe wordt gegeven: wekelijkse lessen waarbij aan de hand van een tekst leesstrategieën worden geoefend.  In die lessen staat de leesstrategie dan centraal, in plaats va...

NOG Interview

Zal de kinderopvang de wet IKK overleven?

Normal_kov


Door de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) gaat vanaf 1 januari 2018 het nodige veranderen in de kinderopvang. Een kwaliteitsslag wordt gemaakt, maar daarmee sti...

NOG Topvacatures

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht