Nationale Onderwijsgids

NOG Onderwijsnieuws

Normal_budget_geld_bezuinigingen35__1_

'Problemen op krimpscholen niet met incidentele geldinjectie op te lossen'


Onderwijsorganisaties zijn blij met het extra geld voor middelbare scholen in krimpregio’s, maar vragen zich af wat dit op de lange termijn oplost. De koepel van middelbare scholen VO-raad denkt niet dat de problemen met incidentele financiering opgelost kunnen worden en stichting Achterhoek VO vraagt zich af of de toegezegde geldinjectie voldoe...

Normal_rss_entry-189930

ABP stopt terugvorderen te veel pensioengeld


Pensioenfonds ABP (voor overheid en onderwijs) stopt met het terugvorderen van ten onrechte te veel uitgekeerd pensioengeld. Dat is de afloop van een kwestie die onder meer was aangekaart door Omroep MAX en ouderenbond ANBO.

Normal_toets_examen_tentamen

Tentamenboete van 20 euro mogelijk vastgelegd in wet


Als het aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs ligt, kunnen hogescholen en universiteiten studenten een boete opleggen wanneer zij zich te laat inschrijven voor een tentamen. Het gaat om een boete van maximaal twintig euro per tentamen die Van Engelshoven wil opnemen in de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW). Dit meldt Mare, het Leids Un...

Normal_kov__spelen__zandbak__peuter__kind

Stint keert weer terug naar KDV's maar niet in Oss


De elektrische bakfiets stint mag binnenkort weer terug de weg op, maar in Oss niet. Kinderdagverblijven in de gemeente willen na het dodelijk ongeluk in september 2018 niet nogmaals geconfronteerd worden met het apparaat dat het ongeluk veroorzaakte. Dit meldt Omroep Brabant die een rondgang deed. 

Normal_techniek

Kiezen voor techniek in Rivierenland


Er is een groeiend tekort aan vakmensen in de techniek. Met het Techniekpact Rivierenland slaan onderwijs en ondernemers de handen ineen. Dit om de instroom in technische opleidingen te bevorderen en de scholing van vakmensen te verbeteren. Provincie Gelderland stelt hiervoor €200.000 beschikbaar. Dit meldt Provincie Gelderland.

Normal_schoolplein

Basisscholen Overijssel krijgen steun bij vergroenen schoolplein


De provincie Overijssel en haar partners in het programma Natuur voor Elkaar willen dat alle schoolpleinen in 2025 vergroend zijn. Plekken waar kinderen in het groen kunnen spelen, die voor verkoeling zorgen en een leefbare plek zijn voor planten en dieren. Dit meldt provincie Overijssel.

Normal_geld

Wat is sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs?


Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de schoolkrant of schoolgids. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een gift. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het basisonder...

Normal_rss_entry-189847

'Kwetsbaren in de wijk beter helpen bij hitte'


Gemeenten moeten zich beter voorbereiden op een hittegolf. Zo moeten er afspraken worden gemaakt met andere lokale partijen over wie wat doet bij perioden van hitte. Ook is het belangrijk om in het onderwijs voorlichting te geven over de gevaren van hitte. En stedenbouwkundigen moeten in hun plannen meer rekening houden met snikhete dagen. Daarv...

Normal_leerkracht

Dialoog nodig om leraren in deeltijdbanen meer te laten werken


Leraren in deeltijdbanen overhalen om standaard meer uren te werken als oplossing van het lerarentekort vraagt om dialoog, tijd en inspanning. Circa 55 procent van alle leraren werkt in deeltijd en juist de groep deeltijdwerkers is tijdens hun loopbaan minder gaan werken. Ook geeft ruim de helft van alle leraren aan dat ze geen uren erbij willen...

Normal_money

NWO-Veni’s voor zeven jonge Rotterdamse onderzoekers


Zeven veelbelovende jonge wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWOOpent extern) een Veni-beurs van maximaal 250.000 euro toegekend gekregen. Dit meldt Erasmus University Rotterdam.

Logo_flevoland

Eerste stap nieuwbouw Internationale School Almere


Almere heeft de eerste stap gezet in de realisatie van een nieuw gebouw voor internationaal basis- en voortgezet onderwijs op het Annapark, Almere. Onder muzikale begeleiding en dans door leerlingen van de Internationale School, hebben de bestuurders van Almeerse Scholen Groep en Het Baken, wethouder Haak-Griffioen en gedeputeerde Appelman hun h...

Normal_amsterdamm

Amsterdam focust op middelbare scholieren bij 'obesitasepidemie'


De daling van het aantal kinderen in Amsterdam met overgewicht en obesitas lijkt te stagneren. Dat blijkt uit cijfers van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG). Amsterdam roept de landelijke politiek nu op om tot extra maatregelen te komen om obesitas en overgewicht in de stad te bestrijden. In Amsterdam wordt de komende jaren vooral gefoc...

Normal_rotterdam

Erasmus Universiteit bereidt implementatie Strategie 2024 voor


De afgelopen vier jaar heeft de universiteit een sterke ontwikkeling doorgemaakt, die onlangs kon worden afgesloten met een breed gedragen nieuwe strategie voor de instelling. De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit heeft zich in samenspraak met het College van Bestuur en de interne stakeholders beraden op de uitdagingen voor de univers...

Normal_docent

Leraren en schoolleiders werken aan curriculumherziening


In het primair en voortgezet onderwijs is wettelijk vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, is het belangrijk dat dit curriculum bij de tijd blijft. Daarom werken leraren en schoolleiders in negen ontwikkelteams samen om het curriculum te actualiseren. Ook zijn 84 ontwikkelscholen be...

Logo_nuffic

10 oktober 2019: Het Nuffic Congres


Op 10 oktober 2019 vindt het Nuffic Congres plaats. Op dit congres zal de internationalisering van het onderwijs centraal staan, een onderwerp dat veel in op de agenda staat. Dit meldt Nuffic.

Normal_nikab

Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van start na zomervakantie


De Tweede Kamer heeft in het najaar van 2016 ingestemd met het wetsvoorstel om een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding in te voeren in verschillende maatschappelijke sectoren. De Eerste Kamer heeft op 26 juni 2018 ook ingestemd met het voorstel. De datum van inwerkingtreding van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding...

NOG Interview

Leren doe je het beste… op het schoolplein!

Normal_buitenspelen_school


Steeds meer scholen sturen hun leerlingen een of meerdere lesuren per maand de buitenlucht in. De leerlingen van een handvol ‘buitenscholen’ in Nederland verruilen zelfs ie...

NOG Blog

Ik werk goed op school

Normal_karin_boers

Zwijgend gaat ze op de foto. Haar ogen staan donker en haar houding is gesloten. Na een periode van thuiszitten, kan ze nu weer naar school. Voor ons voelt het als naar school mogen, voor haar voelt het als naar school moeten. Naar een school waar ze niemand kent, waar ze niet weet wat er van haar verwacht wordt en waar ze de taal nauwelijks beg...

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht