Normal_download

Vandaag is het de Dag van de Leerplicht. Dit jaar is het thema ‘Samenwerking en maatwerk beschermen het recht op onderwijs’. Vandaag organiseren gemeenten en scholen in Nederland lokale initiatieven om aandacht te vragen voor het belang van onderwijs en het behalen van een startkwalificatie. Dit meldt Dag van de Leerplicht.

De Dag van de Leerplicht is in het leven geroepen om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. Door lokale initiatieven van gemeenten en scholen tijdens de Dag van de Leerplicht wordt meer bewustzijn gecreëerd en doorzettingsvermogen gestimuleerd. Hierdoor moet schooluitval teruggedrongen worden.
 
Het recht op onderwijs en ontwikkeling verzilveren is niet voor elk kind of jongere vanzelfsprekend. Dat vraagt om samenwerking met de school, de ouders, de gemeente en andere (zorg)instellingen. De leerplichtambtenaar is partner in maatwerk bij het beschermen van het recht op onderwijs, waarbij de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) als leidraad voor alle partners dient.
 
De landelijke Dag van de Leerplicht is een initiatief van het ministerie van onderwijs en Ingrado. Meer informatie is te vinden op Dagvandeleerplicht.nl. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids