Logo_nog_lokaal_rotterdam_lerarenbeurs_2016

Rotterdam wil de beste leraren voor de klas. Daarom is er voor Rotterdamse leraren die zich verder willen ontwikkelen vanaf dit jaar een speciale Rotterdamse Lerarenbeurs. Deze beurs is bedoeld om een opleiding of cursus te kunnen volgen, of bijvoorbeeld voor een stage of persoonlijke coaching. De aanvraag staat open voor alle leraren op Rotterdamse scholen met een lesbevoegdheid in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ook pedagogisch medewerkers in de Rotterdamse VVE (voor- en vroegschoolse educatie) kunnen de beurs aanvragen. 

Wat
Rotterdamse leraren kunnen een beurs aanvragen voor professionaliseringsactiviteiten die zij willlen gaan doen en die bijdragen aan hun kwaliteit als leraar. Dat kan een studie, leergang, cursus of training zijn maar ook bijvoorbeeld een stage of coachingstraject. Ook kunnen ook groepen leraren een beurs aanvragen. Bijvoorbeeld voor het starten van een onderzoeksproject in of boven school met meerdere leraren of voor het vormen van een professionele leergemeenschap (peer-feedback). De beurs is bedoeld als aanvulling op wat het schoolbestuur al in de professionalisering van leraren investeert.

Hoeveel 
De beurs is maximaal € 2.000. Ook eventuele vervangingskosten kunnen uit dit bedrag worden bekostigd. Aanvragen voor activiteiten die de school of het bestuur organiseert, vallen niet onder deze beurs. Aanvragen van groepen leraren bedragen maximaal het meervoudige van € 2.000 per leraar, tot een maximum van € 10.000 per groepsaanvraag.

Aanvragen
Rotterdamse leraren kunnen hun beurs voor 2016 voor 1 april aanvragen bij de gemeente Rotterdam. De voorwaarden en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website www. onderwijsbeleid010.nl/leraren-cao

(Dit is een advertorial)