Inspectie van het Onderwijs

Steeds minder scholen zijn zwak of zeer zwak. In het basisonderwijs voldeden in het afgelopen schooljaar 97,8 procent van de scholen aan de minimumeisen van de inspectie. In het speciaal basisonderwijs 96,6 procent, in het voortgezet onderwijs 89,9 procent en in het (voortgezet) speciaal onderwijs 91,0 procent. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs. 

In het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs is het aantal zwakke en zeer zwakke scholen met twee derde of meer gedaald in de afgelopen drie jaar. Alleen in het voortgezet onderwijs gaan de verbeteringen minder snel.
 
In het Onderwijsverslag 2012/2013, dat op 16 april 2014 wordt gepresenteerd, geeft de inspectie een uitgebreid beeld van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Ze gaat hierbij ook in op de terugloop van het aantal (zeer) zwakke scholen.
 
Bekijk hier de grafieken (PDF)
 
© Nationale Onderwijsgids