Normal_tentoonstelling-200-jaar-onderwijsverslag

In 1817 verscheen het eerste onderwijsverslag. Over de twee eeuwen die volgden, is van17 januari tot en met 1 maart de tentoonstelling ‘Dit heilzaam toezigt, 200 jaar onderwijsverslag’ te zien in de Statenpassage van het Tweede Kamergebouw. Eerder was het Onderwijsmuseum in Dordrecht gastheer van deze tentoonstelling. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Objecten uit de collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum brengen de verrassende, ontroerende en soms persoonlijke verslaglegging over de staat van het Nederlandse onderwijs tot leven.
 
“(…) Dat het Verslag is geworden tot een jaarboek, dat een ieder, die de ontwikkeling van ons onderwijs meer dan oppervlakkig wenscht te volgen, behoort te bezitten en dat het sedert verscheidene jaren zoo tijdig gereed komt, dat het ook voor het actueele onderwijsbeleid van groote waarde is (…), danken wij voor een groot deel aan zijn toegewijden arbeid.”
 
Dit compliment kreeg de voor het onderwijsverslag verantwoordelijke ambtenaar in 1939. Sindsdien is veel veranderd aan het verslag, maar wat bleef was het streven om van waarde te zijn voor het actuele onderwijsbeleid. Het onderwijsverslag draagt de laatste jaren de titel de Staat van het Onderwijs. Het eerste verslag in 1817 heette ‘Verslag van den staat der Hooge, Middelbare en Lagere Scholen in het jaar 1816’.
 
De tentoonstelling is op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur vrij toegankelijk via de ingang van de Tweede Kamer aan Lange Poten in Den Haag. Legitimatie is verplicht.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids