Normal_schoolbord_schoolkrijt_school

De Inspectie van het Onderwijs heeft een dynamische lijst gepubliceerd van zeer zwakke scholen/afdeflingen voor (speciaal) basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en expertisecentra. Het betreft de scholen, afdelingen van scholen of onderwijskundige eenheden die vanaf 1 januari 2003 door de inspectie als zeer zwak zijn beoordeeld. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 november 2015. De lijst wordt in december 2015 geactualiseerd. Dat meldt de Onderwijsinspectie.

Een zeer zwakke school/afdeling is een school/afdeling die onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien. Een school/afdeling wordt aan dit overzicht toegevoegd wanneer de inspectie de school/afdeling als zeer zwak heeft beoordeeld, het inspectierapport van het kwaliteitsonderzoek vastgesteld is en het op internet geplaatst is.

Scholen/afdelingen moeten zo snel mogelijk de kwaliteit van het onderwijs weer op een aanvaardbaar niveau brengen. Dit betekent dat scholen/afdelingen op de lijst waarvan het rapport al geruime tijd geleden is vastgesteld, al verder gevorderd zijn in het verbeteringsproces. In deze verbeterfase voert de inspectie geïntensiveerd toezicht uit. Tijdens en aan het eind van dit traject van geïntensiveerd toezicht beoordeelt de inspectie regelmatig de resultaten van de kwaliteitsverbetering. De school/afdeling wordt weer van de lijst verwijderd wanneer de inspectie bij het TKO of OKV heeft vastgesteld dat de school/afdeling zich voldoende heeft verbeterd, het rapport van dit onderzoek is vastgesteld en op internet is geplaatst.

De lijsten met het overzicht van zeer zwakke scholen/afdelingen zijn hieronder te bekijken.
Overzicht zeer zwakke basisscholen
Overzicht zeer zwakke afdelingen voortgezet onderwijs
Overzicht zeer zwakke scholen (voortgezet) speciaal onderwijs

© Nationale Onderwijsgids