Normal_copyright_stockfreeimages_leerling_schrijven_bord_krijt_wiskunde_alfabet

Sinds de invoering van passend onderwijs in augustus 2014 gaan er meer leerlingen naar het reguliere onderwijs. Er zijn hierbij grote regionale verschillen te zien. Bij sommige samenwerkingsverbanden gaan fors meer leerlingen naar het regulier onderwijs, bij andere gaan juist meer leerlingen naar het speciaal onderwijs. Financiële overwegingen lijken vaak bepalend bij de keuzes die worden gemaakt. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs meldt de Onderwijsinspectie.

Naast financiële overwegingen zijn er ook samenwerkingsverbanden die duidelijk uitgaan van de individuele behoeften van leerlingen. Samenwerkingsverbanden kunnen hierbij van elkaar leren, zegt de Onderwijsinspectie. Ze moeten hierbij speciale aandacht hebben voor de thuiszitters in hun regio.

Verder blijkt uit het Onderwijsverslag dat over het algemeen leerlingen zich veilig voelen op school. Maar dit geldt echter niet voor alle scholen. Op sommige scholen voelt bijna een kwart tot een derde deel van de leerlingen zich niet veilig. Dit staat het leren in de weg. In het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs vindt een derde van de leerlingen dat scholen te weinig doen aan pesten en onveiligheid. Scholen die preventief beleid voeren doen het beter. Het is daarom belangrijk dat scholen goed in de gaten houden hoe het staat met de veiligheid en veiligheidsbeleving in en om de school, en daar gericht maatregelen op nemen, aldus de inspectie.

© Nationale Onderwijsgids