Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Het aantal zeer zwakke mbo-opleiding is in drie maanden met bijna de helft afgenomen. Op dit moment zijn er acht zeer zwakke mbo-opleidingen. In februari waren dat er nog vijftien. Daarnaast zijn er 98 mbo-opleidingen waarvan de examinering onder de maat is. Drie maanden geleden waren dat er 118. Dit blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie.

De inspectie heeft de opleidingen onderzocht na een analyse van landelijke gegevens, op basis van het trekken van een steekproef of na mogelijke signalen of klachten. De oordelen zijn altijd gebaseerd op onderzoek van de inspectie.

Het onderwijs is van onvoldoende kwaliteit (‘zeer zwak’) als de opleiding te weinig gediplomeerden oplevert, én als het onderwijsproces ernstige tekortkomingen vertoont. De examinering is van onvoldoende kwaliteit als deze niet aan de examenstandaarden voldoet. Een onvoldoende voor examens kan komen door examens die de instelling zelf gemaakt heeft, of door examens die zijn ingekocht bij een examenleverancier. In alle gevallen is de instelling overigens verantwoordelijk voor de kwaliteit van de examens.

Lees hier om welke opleidingen het gaat. Ook publiceerde de inspectie lijsten van zeer zwakke basisscholen, zeer zwakke scholen speciaal basisonderwijs, zeer zwakke afdelingen voortgezet onderwijs en zeer zwakke scholen (voortgezet) speciaal onderwijs

© Nationale Onderwijsgids