Nationale Onderwijsgids

NOG Onderwijsnieuws

Normal_rss_entry-250988

360 miljoen euro vrijgemaakt voor verbetering ventilatie op scholen


Scholen die nog niet aan de minimale eisen voldoen, worden geadviseerd om te ventileren door continu ramen en deuren open te zetten. Ook kunnen ze andere maatregelen nemen, zoals extra ventilatieroosters of hogere klapramen installeren. Dat staat in een rapport van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS), onder leiding van Do...

Normal_rss_entry-250975

Toch overleg over gebruik mondkapjes op middelbare scholen


Onderwijskoepels overleggen donderdag met het ministerie van Onderwijs toch over het gebruik van mondkapjes in het voortgezet onderwijs. Maar er is daarover nog geen besluit genomen, benadrukken ingewijden aan het ANP.

Logo_nwo_logo_nieuw

Uitreiking Spinoza- en Stevinpremies uitgesteld


NWO heeft besloten de uitreiking van de Spinoza- en Stevinpremies uit te stellen naar later dit jaar. De aangekondigde maatregelen van maandag 28 september stroken niet met de geplande feestelijkheden, die dit jaar al grotendeels online en in klein comité zouden plaatsvinden. Dit meldt NWO.

Normal_kijkverder1

OogCheckWeken: aandacht voor groeiend bijziendheidsprobleem kinderen


Het schermgebruik bij (jonge) kinderen is in deze coronatijd explosief gestegen met ruim een uur extra per dag. Veel dichtbij kijken en weinig buitenspelen zijn factoren waardoor steeds meer kinderen bijziend zijn. Vaak valt bijziendheid niet direct op, maar als het tijdig wordt herkend en beperkt kunnen ernstige oogproblemen worden voorkomen. D...

Normal_mouth-guard-5128890_1920

Mondkapjesadvies geldt vooralsnog niet voor basis- en middelbare scholen


Het kabinet adviseert Nederland dringend om in alle publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Dit advies gaat vooralsnog niet gelden in het primair of voorgezet onderwijs. Dit meldt Rijksoverheid.

Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

Zorg en HBO-V van HvA ontwikkelen duale afstudeerrichting wijkverpleegkunde


Zorgorganisaties Amstelring, Cordaan, Evean, Omring, ViVa en De Zorgcirkel! hebben de handen ineen geslagen om met de HBO-V van de Hogeschool van Amsterdam een duale afstudeerrichting Wijkverpleegkundige Zorg te ontwikkelen. Dit initiatief is genomen om zo meer wijkverpleegkundigen op te leiden, zodat thuiswonende ouderen ook in de toekomst de z...

Logo_serjubileumlogo-2020

De Sociaal-Economische Raad bestaat vandaag 70 jaar


Donderdag 1 oktober bestaat de Sociaal-Economische Raad (SER) 70 jaar. Sociale partners, kroonleden en steeds meer andere partijen werken al 70 jaar samen om tot oplossingen te komen voor ingewikkelde sociaaleconomische problemen. In 2015 heeft de SER een Jongerenplatform dat enkele keren per jaar bij elkaar komt en gevraagd en ongevraagd advies...

Logo_logo__nuffic

Europees coronaproject van Revius Lyceum (Doorn) ontvangt landelijke prijs


Hoe zet je als middelbare school snel de knop om en zorg je dat leerlingen zo goed mogelijk de coronatijd doorkomen? Docent Nicole Wieringa (Revius Lyceum in Doorn) startte een nieuw online project, waarin leerlingen samen met leeftijdsgenoten uit 8 andere Europese landen werken aan gezonde manieren om de quarantaine door te komen. Het levert ha...

Normal_babyopvang__opvang__kov__baby__stoeltje

Hoe gaat toezicht en handhaving om met corona-omstandigheden in kinderopvang?


In de periode van maart tot en met juni 2020 is door de kinderopvangorganisaties een grote inspanning geleverd om, in een uiterst moeilijke situatie, noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen te organiseren en bij te dragen aan de opvang van kwetsbare kinderen. Op dit moment lopen kinderopvangorganisaties aan tegen de effecten van...

Normal_college__studenten__studeren__collegezaal

Studentenorganisaties roepen op online deel te nemen aan demonstratie


De organisatie van het studentenprotest ‘Wij willen naar school’ dat aanstaande vrijdag plaatsvindt in Amsterdam, roept studenten buiten Amsterdam op online hun steun aan de demonstratie te betuigen en niet naar de demonstratie te komen. Deze oproep komt naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen die afgelopen maandag door het kabine...

Normal_kopie_van_class-5120376_640

Ruim één op de tien leerlingen zit ziek thuis, chaos op scholen neemt toe


Zowel scholieren als docenten maken zich zorgen over de situatie op middelbare scholen. Gemiddeld 10 tot 15 procent van de leerlingen zit momenteel thuis en er is voor hen niet altijd een manier om alsnog voldoende les te krijgen. Het zorgt voor chaotische taferelen op scholen waar fysiek en online onderwijs door elkaar loopt. Dit meldt NRC.

Logo_drongo_talenfestival_2020

De toekomst van lezen: DRONGO talenfestival op 2 en 3 oktober


Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober wordt de negende editie van het DRONGO talenfestival georganiseerd. Het festival focust op de impact van taal en zal dit jaar geheel online plaatsvinden, door middel van onder andere livestreams, live en vooraf opgenomen presentaties en taalspellen. Dit jaar is er voor het eerst een thema: De toekomst van lezen...

Normal_rss_entry-250826

Mondkapjes voorlopig niet verplicht op universiteiten en hogescholen


Mondkapjes worden voorlopig niet verplicht gesteld op universiteiten, maakte de universiteitenkoepel VSNU bekend.

Normal_studenten__laptop__digitaal__hbo__uni__studeren__werken__groep

‘Internationalisation at home’ als alternatief voor buitenlandstage


De coronacrisis heeft grote invloed op veel onderdelen van het onderwijs, zo ook op de buitenlandse stages. Die kunnen niet meer doorgaan en de nieuwe voorzitter van de adviesraad van Nuffic, Tanja Jadnanansing, ziet een alternatief in wat ze ‘internationalisation at home’ noemt. Dit meldt MBO Today.

Normal_college__studenten__studeren__collegezaal__studie

Onderwijsinstellingen in 'risicoregio’s' in de war: wel of geen mondkapje?


Tijdens de persconferentie op 28 september gaf het kabinet het dringende advies om in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven mondkapjes te dragen in ‘publieke binnenruimtes’. Onderwijsinstellingen worstelen nu met de vraag of zij ook onder die noemer vallen. Moeten ze mondkapjes wel of niet verplicht stellen? Dit meldt Trouw.

Normal_laptop__typen__solliciteren__bloggen__verslag__huiswerk__student

Studenten Hogeschool Utrecht maken app die helpt met academisch schrijven


Aan de Hogeschool Utrecht (HU) hebben twee studenten samen met een docent een app ontwikkeld die helpt bij het gebruiken van academisch taalgebruik in een essay. Op die manier komt er voor de docenten meer ruimte en tijd vrij om te focussen op de inhoud van essays in plaats van de taal. De app, genaamd Stylelise, stimuleert studenten om zelf na ...

NOG Van onze klanten

NOG Blogs van onze klanten

NOG Interview

Afgestudeerd in coronatijd, en nu?

Normal_studeren


Voor de coronacrisis waren de vooruitzichten voor pas afgestudeerde studenten nog goed. In veel sectoren waren er vacatures genoeg. Maar sinds de corona-uitbraak is de werk...

NOG Topvacatures

NOG Blog

Het went niet. Het went nooit

Normal_foto_henk

M. is een kleine lieve jongen in een lichaam van twee meter lang.M. is verdrietig vanochtend en M. vecht.Tegen tranen.Tegen verwachtingen.Tegen zichzelf.

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht