Normal_bijbel_bidden_geloof

Godsdienst lijkt op protestantse middelbare scholen een belangrijkere rol te spelen dan op katholieke scholen. Op protestantse scholen wordt niet allen vaker per week aandacht besteed aan het vak, ook de naam godsdienst wordt vaker gebruikt dan op katholieke scholen, die eerder van levensbeschouwing spreken. Dat melden Trouw en Verus.

Zowel in de onderbouw als bovenbouw wordt op protestantse vmbo-scholen godsdienst gegeven. Katholieke vmbo’s bieden het vak levensbeschouwing daarentegen vaak alleen in de eerste twee jaar aan. Ook op havo/vwo-scholen besteden de katholieken aan levensbeschouwing minder aandacht dan protestantse scholen doen.

Om tot deze conclusie te kunnen komen, is er op initiatief van Verus, de koepel van christelijke scholen, onder bijna 300 docenten godsdienst en levensbeschouwing een onderzoek opgezet. Godsdienstpedagoog Gerdien Bertram- Troost van de Vrije Universiteit en Taco Visser, voorzitter van de vakvereniging van godsdienstleraren VDLG, onderzochten vervolgens de huidige en toekomstige situatie van het christelijke onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt verder dat docenten op een katholieke school minder vaak zelf gelovig zijn dan docenten die lesgeven op protestantse middelbare scholen. 90 procent van de katholieke docenten geeft aan zichzelf als levensbeschouwelijk persoon te zien, waarbij de rol van een god of hogere macht niet meteen bepalend is voor hun manier van leven. Volgens Bertram-Troost zit het verschil hem in de andere opvattingen van ‘geloof’. Voor katholieken is dit een ruimer begrip dan voor protestanten. Deze kloof lijkt dus ook zichtbaar te zijn op middelbare scholen.

Docenten op christelijke scholen zien de animo voor hun vak door de veranderende maatschappij afnemen. Godsdienst of levensbeschouwing wordt op sommige scholen zelfs weggelaten of samengevoegd met maatschappijleer of filosofie. Bovendien is het geen examenvak, waardoor leraren zelf de vrijheid hebben hoe ze de lessen invullen. Dat blijkt een ruime meerderheid juist ook te willen. De optie om godsdienst aan landelijke eindtermen te laten voldoen, wordt namelijk door slechts 40 procent van de ondervraagde docenten als wenselijk beschouwd.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids