Normal_vluchteling__asielzoeker__asielzoekerscentrum__azc__vluchtelingkind__syrie

Verus sprak met onder andere leerkrachten, directeuren en bestuurders die te maken hebben met onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Ondanks een stroeve start, wordt nu veelal positief gereageerd op het Taalcentrum in Amersfoort dat sinds 2015 onderwijs biedt aan jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Locatieleider Marleen Miedema geeft aan dat jongeren de tijd moeten krijgen om bij het onderwijs aan te sluiten. Dit meldt Verus.

Kinderen van, vooral Syrische, vluchtelingen hebben vaak al jaren geen onderwijs gekregen. In Nederland hebben zij recht op onderwijs. In 2015 startte het Taalcentrum in Amersfoort, maar hier kwamen veel negatieve reacties op. Vooral ouders met kinderen op basisscholen rondom het Taalcentrum waren negatief. Ze vonden het niet veilig voor hun kinderen dat er een dergelijke school kwam. Miedema vertelt dat ze destijds bewust heeft ingezet op het positief neerzetten van het centrum. Vier jaar later helpen vrijwilligers uit de buurt mee met diverse lessen op het Taalcentrum. 
 
De jongeren hebben twee jaar de tijd om bij het reguliere onderwijs aan te sluiten. Voor veel leerlingen is er geen passend vervolgonderwijs. Deze leerlingen stromen meestal uit naar het praktijkonderwijs. Miedema geeft aan dat veel leerlingen daar wegens trauma’s nog niet aan toe zijn. Deze leerlingen hebben volgens haar meer tijd nodig. 
 
Dat is ook haar boodschap aan scholen. Ze pleit ervoor dat scholen leerlingen de tijd geven om hun diploma te halen, in plaats van ze te laten uitstromen. Uiteindelijk zal dit minder geld kosten dan wanneer de leerlingen allen in de bijstand terecht komen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids