Normal_religie__godsdienst__kerk__geloof

In het Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet onderwijs – ook LERVO genoemd – wordt door achttien partijen samengewerkt op het gebied van levensbeschouwing en religie in het voortgezet onderwijs. Dit meldt LERVO.

Dit expertisecentrum wil levensbeschouwelijk onderwijs voor elke leerling in het voortgezet onderwijs tot stand brengen. Het gaat om leerlingen van zowel openbare als bijzondere scholen. 
 
LERVO focust voornamelijk op schoolleiders en docenten. Zij moeten leerlingen opleiden tot verantwoordelijke en zelfstandige burgers in de maatschappij. Omdat er een steeds groter wordende behoefte is aan kennis over levensbeschouwing en religie, wordt er een basiscurriculum voor het VO gemaakt. Hierin zullen een nieuwe vakdidactiek en nieuwe lesmaterialen worden ontwikkeld.
 
Enkele organisaties die meedoen zijn VOS/ABB, VERUS, hbo-lerarenopleidingen en (theologische) universiteiten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids