Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Levensbeschouwing en burgerschap moeten een duidelijke plaats innemen in het (basis)onderwijs, vinden ouders. Ook vinden ouders contact met kinderen met verschillende achtergrond en overtuigingen op school belangrijk. Dit blijkt uit onderzoek van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en de Vlaamse ouderkoepel KOOGO, zo meldt VOO.

Via een vragenlijst werden ouders bevraagd over de plaats die levensbeschouwing en burgerschap in het onderwijs volgens hen zouden moeten innemen. Veel ouders vinden dit belangrijk. Slechts een kleine groep ouders ziet liever geen levensbeschouwelijk onderwijs (12 procent) of burgerschapsvorming (5 procent) op school. De meeste ouders zouden graag een vakoverstijgende aanpak voor burgerschap en één algemeen vak over verschillende levensbeschouwingen zien. 
 
Ook vinden ouders het belangrijk dat hun kind op school in contact komt met kinderen met een andere achtergrond of overtuiging. De school zou hierbij gesprekken moeten aangaan over deze verschillen en kinderen leren in te leven in andere overtuigingen. Conflictgevoelige onderwerpen hierin zouden niet uit de weg moeten worden gegaan. 
 
VOO concludeert dat veel ouders in Nederland zeer bewust blijken te kiezen voor een school met een open benadering van verschillende godsdiensten en levensovertuigingen. Zij verwachten van de school dat het hun kind begeleidt om zich te ontwikkelen als actief, kritisch en empathisch burger met een eigen identiteit.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids