PVV en NSC zijn beiden voorstander van artikel 23 van de Grondwet

De PVV van Geert Wilders en NSC van Pieter Omtzigt, de twee winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen 2023, willen beiden artikel 23 van de Grondwet over vrijheid van onderwijs behouden. Dat meldt VOS/Abb.

In het verkiezingsprogramma van de PVV staat dat de vrijheid van onderwijs ‘een groot goed’ is. Maar er staat ook dat er geen plaats mag zijn voor ‘onderwijs dat haaks staat op de belangrijkste uitgangspunten waarop onze samenleving is gebaseerd: vrijheid, gelijkwaardigheid van man en vrouw, heteroseksueel of LHBTI, gelovig of geloofsverlater’. Volgens de PVV betekent dit dat islamitisch onderwijs verboden moet worden. Maar, Wilders gaf in de verkiezingscampagne al aan dat hij zijn ideeën over de islam voorlopig in de ijskast zet.

Vrijheid van onderwijs 

In het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract (NSC) staat dat de partij ‘zeer hecht aan artikel 23 van de Grondwet’. Maar er staat ook dat de vrijheid van onderwijs ‘niet mag worden misbruikt.’ NSC erkent wel de vrijheid van ouders en scholen om een eigen levensbeschouwelijke grondslag te kiezen als basis voor de vorming en opvoeding van kinderen. Er moet dan wel worden voldaan aan het reguliere curriculum en aan de wet. Volgens NSC moet de Inspectie van het Onderwijs hiervoor een oogje in het zeil houden.

Burgerschapsvorming 

De NSC hecht een grote waarde aan burgerschapsvorming. Volgens de partij zouden alle leerlingen mee moeten krijgen wat het betekent om te leven in een democratische rechtsstaat. Daarmee doelt de partij op het respectvol met elkaars meningen en overtuigingen omgaan.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk