VOO stuurt politieke partijen input over onderwijs voor verkiezingsprogramma

In 2021 zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Als vertegenwoordiger van het openbaar onderwijs in Nederland, heeft de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) input gestuurd naar de diverse politieke partijen. In deze input heeft de VOO haar idealen en visie op het onderwijs van de toekomst verwerkt. De VOO vraagt de politieke partijen de inbreng in overweging te nemen bij het opstellen van hun verkiezingsprogrammas's. Dit meldt de VOO.

De VOO noemt in hoofdlijnen vier belangrijke punten waarvoor zij in de komende jaren meer aandacht willen van de Tweede Kamer:

  • terugdringen van de kansongelijkheid onder kinderen
  • tegengaan van nieuwe scholen gebaseerd op specifieke religie of levensovertuiging; de school moet een minisamenleving worden
  • meer aandacht voor burgerschap op school
  • versterking van de medezeggenschap/MR

Kansongelijkheid terugdringen

Voor elk punt doet de VOO concrete voorstellen om deze hoofdpunten voor elkaar te krijgen. Zo wil de onderwijsvereniging dat de vrijwillige ouderbijdrage wordt afgeschaft en dat er brede brugklassen komen om kinderen meer kansen te geven op een gelijkwaardige ontwikkeling. 

School als gemeenschap

Ook vindt de VOO scholen gebaseerd op een specifieke religie op levensovertuiging achterhaald en onwenselijk. Een school moet een gemeenschap zijn waar kinderen van verschillende achtergronden en overtuigingen met elkaar omgaan. Daarom stelt de VOO voor om artikel 23 van de Grondwet aan te passen, waarbij de vrijheid van onderwijs plaatsmaakt voor het recht om kinderen van alle achtergronden samen in de buurt met elkaar naar school te laten gaan. Ook moet het onmogelijk worden om nieuwe scholen te stichten die zich baseren op een religie over levensovertuiging.

Meer aandacht voor burgerschap

Bovenstaande wil niet zeggen dat er op school geen aandacht moet zijn voor religie of levensbeschouwing, integendeel vindt het VOO. Scholen moeten juist aandacht besteden aan alle belangrijke levensovertuigingen. Leerlingen moeten de basiswaarden van een democratische rechtstaat kennen, deze kunnen bespreken en toepassen in de praktijk. Daarom burgerschap en burgerschapsonderwijs een nadrukkelijke plek krijgen op basisscholen en middelbare scholen, stelt de VOO.

Versterking medezeggenschap

In de praktijk komt er vaak nog weinig terecht van de betrokkenheid van ouders, leerlingen en leerkrachten bij het beleid van een school. De VOO stelt daarom voor om een landelijke, jaarlijkse verkiezingsweek voor medezeggenschap te organiseren. Dit zal het belang van medezeggenschap onderstrepen, denkt de VOO.

Meer lezen over de visie, standpunten en concrete voorstellen van de VOO kan hier

Door: Nationale Onderwijsgids