Nieuwe oproep: schaf vrijwillige ouderbijdrage basisonderwijs af

Laptops en tablets moeten kosteloos beschikbaar worden voor alle leerlingen en de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs moet helemaal worden afgeschaft. Verschillende onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze vragen om dit te regelen.

De organisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs, de PO-Raad, VO-raad, AOb en LAKS, stellen dat de bijdrage en digitale leermiddelen leiden tot hoge schoolkosten, wat een probleem is voor veel gezinnen. Door de toenemende armoede zou dit leiden tot grotere ongelijkheid.

De organisaties wijzen erop dat ongeveer vijftien jaar geleden de Wet gratis schoolboeken werd ingevoerd, waarmee de regering toen wilde bijdragen aan de geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs. "In het onderwijs zien we de laatste jaren een opmars van digitale leermiddelen, zoals laptops en grafische rekenmachines. Destijds werden die nog vrijwel niet gebruikt en (dus) vallen ze niet onder deze wetgeving. Ouders moeten devices meestal zelf betalen", schrijven de verschillende partijen in de brief.

Oplopende kosten

Volgens hen betekent dit een stap terug. "Kosten voor ouders zijn juist weer opgelopen." Daarom moet volgens de organisaties de wettelijke definitie van gratis leermiddelen worden verruimd.

Ook de vrijwillige ouderbijdrage zorgt voor meer kosten voor ouders, stellen de organisaties. En hoewel leerlingen niet meer mogen worden uitgesloten wanneer hun ouders de ouderbijdrage niet betalen, komen de extra activiteiten die ermee worden betaald onder druk te staan, vooral op scholen met meer leerlingen uit armere gezinnen. "We zien dat verschillen tussen scholen groter worden", schrijven de organisaties in de brief. In ieder geval in het (speciaal) basisonderwijs zou de bijdrage moeten worden afgeschaft, vinden ze, en de overheid zou in plaats van de ouderbijdrage een klein bedrag per leerling moeten toevoegen aan de bekostiging van scholen.

Door: ANP