Logo_vrije_universiteit_amsterdam_vu_logo_2

Sinds 2015 worden wereldwijde uitdagingen zoals armoede en klimaatverandering aangepakt in het kader van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Tot nu toe is er echter nauwelijks aandacht voor de rol van religie in het bereiken van de SDG’s, terwijl religie voor het overgrote deel van de wereldbevolking een belangrijke rol speelt. Meer inzicht is dan ook cruciaal, maar Westerse seculiere landen en organisaties weten daar vaak geen raad mee. Daarom start de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam samen met ontwikkelingsorganisaties ICCO en ACT Alliance per 1 januari 2019 de bijzondere leerstoel ‘Religion and Sustainable Development’. Dr. Azza Karam, werkzaam bij de Verenigde Naties (VN), wordt de nieuwe bijzondere hoogleraar. Dit meldt de Vrije Universiteit Amsterdam.

Karam heeft wereldwijd een grote bekendheid op het terrein van religie en ontwikkelingswerk. Zij is onder meer voorzitter van de VN-taskforce voor de samenwerking met faith-based organisaties. Ze is verguld met deze internationaal belangrijke leerstoel: “Het is vreemd dat religie tot nu toe geen rol speelt in de internationale duurzaamheidsdoelen, vooral omdat meer dan tachtig procent van de wereldbevolking religieus is. Dat de VU dit onderkent met een leerstoel is de juiste start, juist omdat religie een grote rol speelt als het bijvoorbeeld gaat over gender, onderwijs, vredesopbouw, maar ook armoede en klimaatverandering.”

Sustainable Development Goals

De SDG’s worden steeds belangrijker in het beleid van overheden. De internationale uitdaging is om deze doelen te bereiken in 2030. Ook Nederland rapporteert jaarlijks over de voortgang. De leerstoel en het VU Centrum voor Religie en Duurzame Ontwikkeling organiseren daarom in de komende jaren samen met maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid rondetafelgesprekken over religie in de SDG’s.

Azza Karam

Azza Karam is senior adviseur met de portefeuille cultuur bij het Population Fund van de VN en is voorzitter van de VN-taskforce voor de samenwerking met religieuze organisaties. Zij heeft een Egyptische en Nederlandse achtergrond en promoveerde aan de UvA op een onderzoek naar religie, beleid en gender. Ze doceerde aan verschillende universiteiten en werkt inmiddels vele jaren bij verschillende VN-organisaties op het snijvlak van cultuur, religie en ontwikkeling.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids