Normal_religie__godsdienst__kerk__geloof

Sommige ouders denken dat hun kinderen op een openbare school niet met godsdienst in aanraking komen of mogen komen. Godsdienst is echter geen taboe aan openbare scholen. De meeste openbare scholen werken vanuit ‘actieve pluriformiteit’. Leerlingen komen er in aanraking met verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden die in de Nederlandse samenleving voorkomen. Dit meldt de Onderwijsraad.

De kerndoelen vanuit de overheid zeggen dat alle scholen – dus ook openbare – aandacht aan geestelijke stromingen moeten besteden. Dat is onderdeel van de wereldoriëntatie en burgerschapsvorming van leerlingen. Onderwijs over godsdienst past dus binnen de openbare school.
 

Godsdienstig of levensbeschouwelijk onderwijs

Maar dat is nog geen godsdienstonderwijs – onderricht in godsdienstige leerstellingen. Omdat een openbare school uitgaat van de overheid en we een scheiding van Kerk en Staat kennen, mogen leerlingen aan een openbare school tijdens de gewone lessen niet specifiek vanuit één levensovertuiging onderwijs krijgen.
 
De Grondwet zegt dat openbaar onderwijs gegeven wordt met respect voor de godsdienst of levensovertuiging van alle leerlingen en ouders. Maar de openbare school is ook een algemene basisvoorziening voor mensen van alle overtuigingen. Daarom mag binnen de reguliere schooltijden wel godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs gegeven worden aan groepjes leerlingen als de ouders van die leerlingen dat willen. Het openbare schoolbestuur is dan niet verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids