Openbaar en christelijk onderwijs gaan samen verder in Almelo

Het openbaar en christelijk basisonderwijs in Almelo gaat fuseren. Alleen op deze manier kunnen alle zestien scholen het hoofd boven water houden. Dat meldt het AD. 

Het probleem speelt al jaren, het dalende aantal leerlingen. Er zitten zelfs zo weinig leerlingen op de scholen dat een sluiting van de basisscholen dreigt. Om dat te voorkomen hebben Protestant Christelijk Onderwijs Noord-Twente (PCO) en Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) de krachten gebundeld. 

Opheffingsnorm 

In Almelo ligt de zogenaamde opheffingsnorm voor basisscholen op 163 leerlingen. Twee scholen zitten in de gevarenzone. Dat zijn basisschool Step! en De Wierde. Vanwege de fusie hebben beide basisscholen toekomst in Ossenkoppelerhoek. Ze gaan nauw samenwerken, maar behouden wel hun eigen onderwijsconcept en identiteit.

Fusie 

De nieuwe onderwijsorganisatie bestaat uit zestien scholen. Daarvan staan vijftien scholen in Almelo en één in Wierden. In totaal zullen er straks vierhonderd personeelsleden en ruim vierduizend leerlingen aan de scholen verbonden zijn. De fusie is per 1 augustus van kracht.

Voor de leerlingen verandert er echter niets. Voor ouders en leerkrachten, met name in de Ossenkoppelerhoek, is het heel prettig dat de scholen blijven bestaan. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk