Gratis menstruatieproducten voor studentes van het Summa College

Het Summa College in Eindhoven pakt menstruatie-armoede aan. Een deel van de vrouwelijke studenten komt tijdens de menstruatie niet naar school, zo blijkt uit gegevens van de mbo-instelling. De stijgende kosten van levensonderhoud spelen hierbij een rol. Dat meldt het Summa College. 

Het Summa College stelt daarom aan de start van het nieuwe kalenderjaar op alle locaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Boxtel gratis maandverband en tampons ter beschikking. De hygiëneproducten worden in alle damestoiletten van de onderwijsinstelling via een speciale dispenser verspreid. De voorziening is in nauwe samenwerking met de Studentenraad van het Summa College tot stand gekomen.

Verzuim 

Het Summa College is de eerste instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in Zuid-Nederland die menstruatieproducten gratis ter beschikking stelt aan studenten. Teamleider Helga Atteveld van Summa Retail, een van de initiatiefnemers: “Uit onze gegevens blijkt dat het verzuim van vrouwelijke studenten tijdens hun menstruatie hoger ligt dan van mannelijke studenten. Terwijl dezelfde cijfers ook aangeven dat meiden in principe minder onderwijs overslaan dan jongens.”

Dubbel taboe 

Menstruatie-armoede is een mondiaal probleem. Internationaal onderzoek wijst uit dat negen procent van de vrouwen tussen 12 en 25 jaar te weinig geld heeft voor maandverband of tampons. Door een dubbel taboe – zowel armoede als menstruatie – kreeg dit onderwerp volgens Atteveld en mede-initiatiefnemer Margret Lingers, teamleider commerciële beroepen, tot nog toe niet de aandacht die het verdient. 

Kansenongelijkheid tussen vrouwelijke en mannelijke studenten 

“Als onderwijsinstelling willen we dat iedereen een eerlijke kans krijgt een studie te volgen", zegt Lingers. “Met dit initiatief leveren we een bijdrage aan het verminderen van kansenongelijkheid tussen vrouwelijke en mannelijke studenten.” Na afloop van de pandemie heeft de menstruatie-armoede zich nadrukkelijk gemanifesteerd. “Niet alleen wij, maar alle onderwijsinstellingen hebben er last van”, zegt Lingers. 

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Summa College