Normal_sl-onderzoekspublicatie-young_adult-literatuur-insta-fb

De meerderheid van de docenten Nederlands staat leerlingen toe om young adult-boeken te lezen voor hun leeslijst in de bovenbouw van havo (78%) en vwo (63%). Dit blijkt uit een onlangs afgeronde studie van promovenda Linda Ackermans van de Radboud Universiteit onder 158 docenten Nederlands. 

 

Of young adult-boeken moeten worden toegestaan in het literatuuronderwijs, is al jaren onderwerp van debat. De literaire kwaliteit van deze boeken is daarbij een belangrijk twistpunt. Sceptici zijn echter in de minderheid, zo laat deze studie zien. 70% van de ondervraagde docenten beschouwt jongerenromans als literatuur; 30% doet dat niet. Docenten die young adult-boeken als literatuur zien, staan deze boeken ook vaker toe voor de lijst.

Download de onderzoekspublicatie Young adult-literatuur op de leestlijst en in de lespraktijk via lezen.nl.