Normal_webinar_de_weddenschap-2021-22-fb-insta

Wat is De Weddenschap? Wat is het belang van deze leesbevorderingscampagne voor het vmbo en mbo? Welke mogelijkheden biedt de campagnesite? En wat doet een regionale leescoach voor De Weddenschap? Na dit webinar van Stichting Lezen wil je zeker met De Weddenschap aan de slag.

 

PROGRAMMA WEBINAR

  • Het belang van lezen en De Weddenschap voor vmbo en mbo – Peter van Duijvenboden (Stichting Lezen)
  • Opzet van De Weddenschap en de campagnesite – Janneke van Wijk en Mignon Vieveen (MediaMucho)
  • Praktijkvoorbeeld – Anneke Tiddens (Biblionet Groningen)

WEBINAR BEKIJKEN

Bekijk hier het webinar De Weddenschap. Het zal duurt ongeveer 70 minuten. Het webinar is bedoeld voor educatief adviseurs van de Bibliotheek en vmbo- en mbo-docenten. Ook overige geïnteresseerden zijn van harte welkom om het webinar te bekijken. Het onderdeel met Janneke van Wijk en Mignon Vieveen – Hoe werkt De Weddenschap? (22 minuten) – is ook los te bekijken.

Tip: Maak een account aan op de site van De Weddenschap. Dan kun je na het bekijken van dit webinar zelf direct aan de slag.

 

OVER DE WEDDENSCHAP

LEESBEVORDERINGSCAMPAGNE DE WEDDENSCHAP

Voor (v)mbo-scholieren is er een eigen leescampagne: De Weddenschap. Drie bekende Nederlanders dagen leerlingen uit om, net als zij, drie boeken te lezen. Met De Weddenschap kun je leerlingen in het (v)mbo die minder graag lezen, toch een positieve leeservaring bezorgen.

AARZELENDE LEZERS OVER DE STREEP

De persoonlijke boodschap over boeken en lezen van bekende Nederlanders trekt de aarzelende lezers over de streep. Vanwege het laagdrempelige en open karakter van de actie is meedoen door leerlingen uit lagere klassen of andere typen van onderwijs ook heel goed mogelijk. Elke weddenschap is namelijk persoonlijk: de leerling kiest zelf boeken uit die het best bij hem of haar passen.

LEZER EN BELEVINGSWERELD STAAN CENTRAAL

Wie meer leest wordt beter in taal. Dit klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Het fundament van De Weddenschap gaat terug op reader development, een leesbevorderingsmethode die de lezer en zijn belevingswereld - en niet het boek of de auteur - centraal stelt. Het is niet van belang welk boek iemand leest, want binnen het kader van reader development is geen enkel boek goed of slecht. Enkel de leeservaring telt: die kan tegenvallen of meezitten.

POSITIEVE LEESERVARINGEN

Het draait erom mensen zoveel mogelijk positieve leeservaringen te bezorgen. Een boek vinden dat perfect bij een aarzelende lezer past, kan het makkelijkste als je inzicht hebt in zijn (lezers)persoonlijkheid. Wat een boek oproept, hangt niet alleen af van het boek, maar vooral ook van wie het leest. De persoonlijke achtergrond van de lezer, waar hij van houdt in zijn vrije tijd, zijn stemming tijdens het lezen, al die elementen bepalen of een boek een positieve leeservaring oplevert of niet.

VRIJE BOEKENKEUZE

Met de campagne wil Stichting Lezen aantonen dat er voor iedereen een boek is dat bij hem of haar past, dus ook bij aarzelende lezers. Omdat men binnen de reader development-beweging een positieve leeservaring vooropstelt - niet wat men leest, maar dat men leest is belangrijk - wordt er bewust voor gekozen om deelnemers aan De Weddenschap vrij te laten in hun boekenkeuze.

De Weddenschap is een project van Stichting Lezen, en wordt uitgevoerd door MediaMucho. Meer informatie over deze campagne vind je op www.deweddenschap.nl.

Lees verder