Normal_schermafbeelding_2023-01-31_om_15.05.34

Als leerkracht wil je dat alle leerlingen verschillende soorten teksten goed leren lezen en begrijpen. In de praktijk blijkt dit een hele toer. We beschrijven in de Kwestie van Lezen nr 19 in een notendop wat onderzoek zegt over effectief leesonderwijs.

Inzichten uit leesonderzoek kunnen helpen bij het vormgeven van effectief onderwijs in tekstbegrip. De ene leesonderzoeker spreekt over pijlers, de andere over sleutels of bouwstenen. Maar ze zijn het in grote lijnen eens over de elementen voor effectief onderwijs in tekstbegrip.

  • Lees met een doel
  • Werk aan de opbouw van (voor)kennis binnen een rijk thema
  • Bouw aan woordenschat binnen een betekenisvolle context
  • Besteed functioneel aandacht aan leesstrategieën
  • Discussieer met leerlingen over teksten
  • Integreer lezen en schrijven
  • Stimuleer en onderhoud de leesmotivatie
  • Ondersteun zwakke lezers
  • Geef formatieve feedback

Download de publicatie

Op de website lezeninhetpo.nl vind je een uitgebreide toelichting op alle aspecten van tekstbegrip.