Normal_lezen

De Bibliotheek op school, De Schrijverscentrale en De Schoolschrijver werken samen aan een optimale inzet van kinderboekenschrijvers voor leesbevordering.

 

Kinderboekenschrijvers op school
Stichting Lezen is er om alle kinderen het plezier in lezen te laten ontdekken, zodat ze kunnen uitgroeien tot blijvende lezers. Dat doen we met een bewezen effectieve leesbevorderingsaanpak, zoals de Bibliotheek op school. Kinderboekenschrijvers zijn belangrijk voor deze aanpak. Zij schrijven immers de boeken die door de kinderen gelezen worden. Daarnaast hebben schrijvers een actieve rol binnen de Bibliotheek op school: als leesbevorderaars.

De twee belangrijkste organisaties met een waaier aan activiteiten en lesprogramma’s met daarin een hoofdrol voor kinderboekenschrijvers en literatuur zijn De Schoolschrijver en De Schrijverscentrale. In onze nieuwe brochure De auteur als leesbevorderaar presenteren we met veel plezier het rijke aanbod van beide organisaties. En we nodigen leerkrachten en bibliotheekmedewerkers van harte uit om hiermee te ontdekken welk aanbod het beste past bij hun school of Bibliotheek.

Auteur als katalysator van leesmotivatie
Het schrijversbezoek is voor veel scholen een jaarlijks terugkerend evenement. Uit het onderzoek Dichter bij de schrijver, dichter bij lezen blijkt dat kinderen na een goed voorbereid bezoek meer gaan lezen, en in veel gevallen ook andere boeken gaan lezen dan ze gewend zijn. De schrijver werkt als katalysator van leesmotivatie, dankzij het persoonlijke verhaal en het persoonlijk contact.

Auteursbezoek verbindt lezen en schrijven
De auteur kan ook via een andere weg als leesbevorderaar op school komen. Als expert in jeugdliteratuur én creatief schrijven is hij de verpersoonlijking van de verbondenheid tussen lezen en schrijven. Op basis van ons onderzoek Zo fijn dat het niet fout kan zijn weten we dat creatief schrijven de betrokkenheid van kinderen bij het lezen van literaire teksten vergroot. In dit kader wijzen De Schrijverscentrale en De Schoolschrijver naar het inzetten van auteurs met financiering vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

Structurele aanpak leesbevordering
Een geïntegreerde aanpak voor het leesonderwijs, waarin leesmotivatie en leesvaardigheid hand in hand gaan, is van groot belang om van kinderen lezers te maken. Stichting Lezen biedt met de Bibliotheek op school een structurele aanpak voor leesbevordering. Het programma stimuleert de positieve leesspiraal: voorlezen, beter lezen, doorlezen, blijven lezen.

De Bibliotheek op school is ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. 90% van de lokale bibliotheken voert het programma uit in het basisonderwijs. Ongeveer de helft van de basisscholen (3.000) in het werkgebied van deelnemende bibliotheken werkt met de Bibliotheek op school. Het programma wordt onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.

Download de publicatie De auteur als leesbevorderaar
Download de publicatie Dichter bij de schrijver, dichter bij lezen
Download de publicatie Zo fijn dat het niet fout kan zijn