Normal_afbeelding_2023-04-05_105832867

BIJ DE AANPAK ‘LERAREN ALS LEESBEVORDERAARS’ BESPREKEN BASISSCHOOLLERAREN NIEUWE JEUGDBOEKEN TIJDENS LITERATUURCIRKELS MET HUN TEAM EN ONLINEBIJEENKOMSTEN MET COLLEGA’S VAN ANDERE SCHOLEN. DAARVOOR KRIJGEN DE LERAREN VAN GROEP 5-8 ZES BOEKEN NAAR KEUZE CADEAU. 

 

Daarnaast ontvangen zij regelmatig berichten en inspiratiekaarten over boeken en leesbevordering. Volgens de deelnemende leraren draagt deze aanpak bij aan hun competenties als leesbevorderaar − met name aan hun kennis van recente jeugdliteratuur.

DESKUNDIGHEID OVER LEESBEVORDERING VERGROTEN

De professionaliseringsaanpak ‘Leraren als leesbevorderaars’ is het resultaat van een ontwerpgericht onderzoek dat door onderzoekers én onderwijsprofessionals vanuit een kenniskring is opgezet en uitgevoerd. ‘We signaleerden dat leraren het lastig vinden om hun leerlingen passende boeken aan te raden omdat ze niet op de hoogte zijn van de inhoud van de boeken,’ aldus projectleider Wenckje Jongstra, associate lector Taalstimulering aan de Hogeschool KPZ. ‘We merkten bovendien dat er in schoolteams weinig gepraat wordt over (nieuwe) jeugdliteratuur en hoe deze literatuur ingezet kan worden in onderwijsactiviteiten.’

Om deze problemen op te lossen, werd de aanpak ‘Leraren als leesbevorderaars’ ontwikkeld. Doel van de aanpak: de leesmotivatie, het leesgedrag, de kennis van (recente) jeugdboeken en de deskundigheid van leraren op het gebied van leesbevordering vergroten. In de publicatie Lezen en laten lezen staan het onderzoek en de aanpak beschreven.

AANSTURING IS CRUCIAAL

‘De aanpak vraagt niet veel tijd en kan jaarlijks ingezet worden, maar is zeker niet vrijblijvend,’ stelt Jongstra. ‘Om passende literatuur aan te kunnen raden aan leerlingen, en deze in te zetten in onderwijsactiviteiten is het van belang dat leraren jaarlijks nieuwe jeugdliteratuur lezen. Dat vraagt van scholen een duidelijk professionaliseringsbeleid en concretisering van dit beleid waarbij schoolleiders een belangrijke rol hebben in facilitering, duidelijke communicatie en een goede planning. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden voor succes.’

Download de publicatie 'Lezen en laten lezen; Een ontwerponderzoek naar de versterking van leraren als leesbevorderaars'.