Normal_social_visuals_-_lezen_in_beeld-2021-tw-alle3-a

Stichting Lezen heeft recente bevindingen uit nationaal en internationaal onderzoek over lezen in beeld gebracht in drie overzichtelijke infographics. De reeks Lezen in beeld toont het voorlezen aan en lezen met drie leeftijdsgroepen: kinderen tussen 0-4 jaar, kinderen in de basisschoolleeftijd en middelbare scholieren. Infographic Voorlezen aan de allerjongsten

 

VOORLEZEN AAN DE ALLERJONGSTEN

Waarom zou je al voorlezen aan kinderen tussen 0 en 4 jaar? We hebben uit internationaal onderzoek zeven feiten over voorlezen aan jonge kinderen verzameld. Uit deze onderzoeken blijkt dat met je baby op schoot een boekje ontdekken niet alleen een fijn moment is, het is ook leerzaam. Het stimuleert de taalontwikkeling van je kind en is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Allemaal zaken waar je baby een leven lang plezier van heeft.

LEZEN OP DE BASISSCHOOL

Aan welke aspecten moet je denken bij leesbeleid voor het primair onderwijs? We hebben acht feiten over lezen in de basisschoolleeftijd verzameld. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat leesmotivatie en leesvaardigheid elkaar wederzijds versterken (al lijkt voor leesmotivatie wel eerst een minimaal niveau van leesvaardigheid nodig). Effectief leesonderwijs zet daarom het beste in op beide aspecten.

Een ander onderzoek laat zien dat schrijversbezoeken in de klas het leesplezier van leerlingen vergroten. Schrijvers zijn – naast leerkrachten zelf – belangrijke rolmodellen: zij maken leerlingen nieuwsgierig naar nieuwe boeken en prikkelen hen om meer te lezen.

LEZEN OP DE MIDDELBARE SCHOOL

Wat is voorwaardelijk om van jongeren lezers te maken? We hebben ook over lezen voor jongeren acht feiten verzameld. Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat er doorlopend (in alle leerjaren) en in de breedte (bij alle vakken) aandacht is voor lezen. Op die manier is de kans groter dat jongeren uitgroeien tot vaardige en enthousiaste lezers.

Een ander onderzoek laat zien dat creatief schrijven het leesbegrip stimuleert (met name bij vaardige lezers). Creatief schrijven zorgt ook voor meer betrokkenheid bij het lezen. En schrijversbezoeken in de klas vergroten, net als in het primair onderwijs, het leesplezier van leerlingen. 

Download de infographic Voorlezen aan de allerjongsten

Download de infographic Lezen in het primair onderwijs

Download de infographic Lezen in het voortgezet onderwijs